Prima pagină

Mediafax

no responses. 2 octombrie 2019 CECCAR FM

Consiliul Concurenței recomandă un set de măsuri menite să eficientizeze companiile de căi ferate


Consiliul Concurenței recomandă un set de măsuri menite să eficientizeze companiile de căi ferate

Consiliul Concurenţei recomandă preluarea terminalelor de mărfuri care aparţin CFR Marfă de către CFR SA (Infrastructură), ceea ce va conduce la îmbunătăţirea serviciilor oferite operatorilor feroviari şi, în acelaşi timp, va ajuta CFR Marfă să îşi reducă datoriile, arată un comunicat al consiliului, citat de Mediafax. La sfârşitul anului 2018, CFR SA avea de încasat 1,37 miliarde lei de la operatorii de transport feroviar, din care cea mai mare parte reprezintă datorii ale CFR Marfă. Această recomandare vine în urma studiului realizat de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurenţei, care a sintetizat principalele aspecte ce caracterizează infrastructura de transport feroviar şi a elaborat o serie de propuneri şi recomandări. CFR SA administrează şi întreține infrastructura feroviară publică, pe baza veniturilor proprii şi, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din fonduri alocate de la bugetul de stat. Costurile anuale de funcţionare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către CFR SA pe baza traficului contractat cu operatorii de transport feroviari, în baza contractului de acces încheiat cu aceştia, a normativelor tehnice de întreţinere şi reparaţie a infrastructurii feroviare, precum şi a proiectelor de reabilitare şi/sau de modernizare a infrastructurii. Distribuția teritorială a reţelei feroviare acoperă relativ uniform suprafaţa României şi deservește majoritatea centrelor urbane şi economice, fapt care ar trebui să confere un avantaj important acestui mod de transport. Cu toate acestea, starea actuală a infrastructurii feroviare reprezintă principalul element limitativ al performanţelor circulaţiei trenurilor: viteza medie redusă, atât pentru transportul feroviar de marfă (15,99 km/h în 2018), cât şi pentru cel de călători (43,86 km/h în 2018), care defavorizează acest mod de transport. Finanţarea insuficientă a lucrărilor de întreţinere, […]

Continuare

no responses. 1 octombrie 2019 CECCAR FM

Obligațiile fiscale pe care le au contribuabilii în octombrie


Obligațiile fiscale pe care le au contribuabilii în octombrie

Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna octombrie a anului curent a fost publicat pe site-ul ANAF, cu scopul de a veni în ajutorul contribuabililor cu privire la lista principalelor obligaţii de plată şi de declarare aferente perioadei menționate, transmite Mediafax. Potrivit documentului, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 zile de prezență în România, se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”. De asemenea, cu 30 de zile înaintea plecării din România, se depune de persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România. Totodată, se depune de către persoanele juridice române, de către asocierile și alte entități fără personalitate juridică, de deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și de către reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății declarația de înregistrare fiscală/declarația de mențiuni/declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică sau declarația pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal. În 7 octombrie, se depune de către contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă […]

Continuare

no responses. 30 septembrie 2019 CECCAR FM

BNR: În 2018 fluxul net de investiții străine a fost de 5,266 miliarde euro


BNR: În 2018 fluxul net de investiții străine a fost de 5,266 miliarde euro

Fluxul net de investiții străine directe (ISD) în anul 2018 a înregistrat nivelul de 5,266 miliarde euro, informează BNR în raportul privind investițiile străine directe de anul trecut, transmite Mediafax. Participațiile la capitalurile proprii ale investitorilor străini direcți în întreprinderile investiție străină directă din România însumează 5,546 miliarde euro. Participațiile la capitalurile proprii sunt formate din aportul la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2.973 miliarde euro, la care se adaugă profitul reinvestit, în sumă de 2,573 miliarde euro. Profitul reinvestit a rezultat prin scăderea din profitul după impozitare realizat în anul 2018 de către întreprinderile ISD profitabile, în valoare de 8,930 miliarde euro, a dividendelor repartizate în anul 2018 de către întreprinderile ISD, în valoare de 3,551 miliarde euro, precum și a pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD care au încheiat anul 2018 cu pierderi, în valoare de 2,807 miliarde euro. Credit net al întreprinderilor investiție străină directă în relația cu investitorii străini direcți și companiile din cadrul grupului acestora are valoarea de -280 milioane euro (valoarea creditelor nete primite de la investitorii străini a fost mai mică decât valoarea creditelor nete acordate acestora). Creditul net cuprinde atât creditele pe termen lung, cât și pe cele pe termen scurt. Fluxul net de ISD din anul 2018 s-a orientat preponderent spre comerț (1,580 miliarde euro), urmat de industria prelucrătoare (1,362 miliarde euro); în cadrul acesteia, principalele activități beneficiare de investiții străine directe au fost mijloace de transport (337 milioane euro), alimente, băuturi și tutun (329 milioane euro) și prelucrare țiței, produse chimice, cauciuc și mase plastice (205 milioane euro). Alte activități care au atras un volum important de investiții directe au fost intermedieri financiare și asigurări (896 milioane euro), precum și […]

Continuare

no responses. 27 septembrie 2019 CECCAR FM

AFM a prelungit sesiunea de înscriere în programul „Rabla” pentru persoane juridice


AFM a prelungit sesiunea de înscriere în programul „Rabla” pentru persoane juridice

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, vineri, că sesiunea de înscriere a persoanelor juridice în cadrul Programelor „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” a fost prelungită până la 11 octombrie 2019 inclusiv, transmite Mediafax. „Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla Clasic) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus) a fost prelungită până la data de 11 octombrie 2019”, a transmis, vineri, Administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea de înscriere ar fi trebuit să se închidă vineri, 27 septembrie. Potrivit AFM, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) pentru persoanele juridice, la 19.09.2019, mai era disponibilă suma de 3.033.800 lei. După epuizarea sumei alocate persoanelor juridice, nu se mai pot primi dosare de acceptare în cadrul programului. Programul Rabla, de înnoire a parcului auto, se desfășoară în România din anul 2005.

Continuare

no responses. 26 septembrie 2019 CECCAR FM

Ministerul Comunicațiilor simplifică autorizarea lucrărilor la rețelele de comunicații


Ministerul Comunicațiilor simplifică autorizarea lucrărilor la rețelele de comunicații

Ministerul Comunicațiilor propune simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții aferente infrastructurilor fizice suport pentru rețelele de comunicații, inclusiv dezvoltarea 5G, după consultarea cu industria și reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții în acest proces, transmite Mediafax. Instituția a lansat în consultare publică proiectul „Ordonanță de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Scopul proiectului este crearea unui cadru unitar, organizat și coerent privind procesul de autorizare a lucrărilor de construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, cuprinzând într-un singur act reglementările aplicabile domeniului comunicațiilor electronice, din perspectiva condițiilor de utilizare a imobilelor și de amplasare a elementelor de infrastructură fizică, a categoriilor de lucrări supuse avizării și autorizării, a documentației necesare și a procesului de recepție la terminarea acestora. „Prezentul proiect de act normativ este cel mai ambițios, solid și inovator demers de reglementare a procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții aferente infrastructurii fizice suport pentru rețele de comunicații din ultimul deceniu, proceduri ale căror complexitate și eterogenitate au fost în permanență identificate și semnalate de către toate părțile implicate ca principale obstacole în calea valorificării întregului potențial al domeniului comunicațiilor electronice. Astfel, noul cadru de reglementare va avea un impact pozitiv major asupra întregii industrii, prin simplificarea procedurilor de autorizare și eliminare a unora dintre barierele administrative asociate acestora, asigurându-se predictibilitate sporită în ceea ce privește termenele și costurile administrative asociate instalării de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, influențând pozitiv fezabilitatea planurilor de afaceri ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice și facilitând un potențial sporit de […]

Continuare

no responses. 25 septembrie 2019 CECCAR FM

Leul se depreciază în fața francului elvețian


Leul se depreciază în fața francului elvețian

Leul a pierdut teren în fața francului elvețian, aflat la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015, iar aurul a trecut din nou de 212 lei, la al patrulea cel mai mare nivel al tuturor timpurilor, conform cursului de schimb anunțat miercuri de BNR și citat de Mediafax. Francul elvețian este cotat la 4,3757 lei, în creștere față de nivelul atins marți, 4,3634 lei. Gramul de aur este 212,3008 lei, peste valoarea de marți, de 211,1197 lei și la mică distanță de maximul tuturor timpurilor, de 212,9744 lei, atins luna trecută. Față de ședința precedentă euro a scăzut cu 0,10%, la 4,7439, dar tendința generală este de apreciere. Și dolarul american a scăzut cu 0,10%, la 4.3132 lei, tot pe o tendință de creștere.

Continuare

no responses. 25 septembrie 2019 CECCAR FM

Cetăţenii pot obţine cazierul fiscal prin aplicaţia Spaţiul Virtual Privat


Cetăţenii pot obţine cazierul fiscal prin aplicaţia Spaţiul Virtual Privat

Contribuabilii înregistraţi în aplicaţia Spaţiul Virtual Privat pot obţine cazierul fiscal prin acest serviciu electronic, solicitându-l on-line, potrivit unui comunicat de presă al ANAF, remis miercuri, MEDIAFAX. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului şi menţionarea motivului solicitării. Cazierul fiscal se va regăsi în Secţiunea „Mesaje”. Accesul la serviciul Spaţiul Privat Virtual este gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu online permite obţinerea informaţiilor fiscale privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Continuare

no responses. 25 septembrie 2019 CECCAR FM

Google a câștigat posibilitatea de a aplica ”dreptul de a fi uitat” doar pentru utilizatorii din UE


Google a câștigat posibilitatea de a aplica ”dreptul de a fi uitat” doar pentru utilizatorii din UE

Google și-a asigurat posibilitatea de a aplica ”dreptul de a fi uitat” numai pentru utilizatorii din Europa, a stabilit o instanță de pe continent care a comunicat companiei că nu e obligată să aplice prevederile și în restul lumii, arată BBC, potrivit Mediafax. Judecătorii europeni au arătat că prevederile ”dreptului de a fi uitat” le permite cetățenilor din Uniunea Europeană să ceară ca, atunci când e vorba despre propria persoană, orice conținut pe care îl consideră ”inadecvat, irelevant sau exagerat” să fie eliminat dintre rezultatele căutărilor efectuate în țările UE. Curtea a precizat că dispoziția nu obligă Google să ofere ”dreptul de a fi uitat” și utilizatorilor din restul lumii. Cu toate că informațiile ar continua să existe pe paginile site-urilor, rezultatele ar fi eliminate din motoarele de căutare. Prevederile au pornit de la un caz din Spania, din 2014, unde Mario Costeja a încercat să înlăture link-uri depășite care vorbeau despre datoriile sale mult după ce își achitase orice obligație. Comisia Națională de Informatică și Libertăți (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertes -CNIL), din Franța, s-a adresat Curții Europene de Justiție pentru a clarifica dacă posibilitatea de a elimina legături din căutări ar trebui să se adreseze și altor versiuni ale platformei Google din lume sau se limitează numai la google.fr. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut faptul că țările din afara UE ”au o abordare diferită” și că modul în care se păstrează echilibrul între protecția datelor personale și libertatea accesului la informație al utilizatorilor de internet ”este foarte posibil să varieze semnificativ în jurul lumii”. “Curtea precizează că dreptul la protecția datelor personale nu este un drept absolut, fiind necesar să se țină cont […]

Continuare

no responses. 24 septembrie 2019 CECCAR FM

Germania rămâne cel mai important partener comercial al României


Germania rămâne cel mai important partener comercial al României

Germania rămâne, în prima jumătate a acestui an, partenerul comercial numărul unu al României, cu 23% din totalul exporturilor și peste 20% din totalul importurilor, potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), remis marţi, MEDIAFAX. Importurile din Germania au însumat în această perioadă 8,6 miliarde de euro, cu 2,5% mai mult decât în prima jumătate a anului trecut, iar exporturile 8,1 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de anul precedent. Volumul schimburilor comerciale între cele două state a însumat astfel 16,7 miliarde de euro. Cele mai importante grupe de produse în cadrul schimburilor comerciale între România şi Germania sunt mașini și aparate, mijloace și materiale de transport, metale comune. „Acest lucru arată că relațiile economice româno-germane evoluează în continuare pozitiv. Vedem și pe viitor un potențial important pentru dezvoltarea acestora și ne dorim, în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România, să susținem activ această evoluție”, a spus Sebastian Metz, Director general și membru în Consiliul Director AHK România. „Considerăm foarte importante teme precum formarea profesională, promovarea orașelor și a regiunilor din România, intensificarea colaborării bilaterale în domeniul tehnologiilor verzi și creșterea competitivității companiilor românești”, a subliniat Metz. Circa 7.500 de companii cu capital german sunt active în România, ceea ce înseamnă că peste 10% din companiile străine sunt companii germane sau cu capital german. Acestea au peste 226.000 de angajați, o cifră de afaceri de circa 27 miliarde de euro (13% din PIB-ul României) și au investit până anul trecut mai mult de 9,7 miliarde de euro (cumulat).

Continuare

no responses. 24 septembrie 2019 CECCAR FM

BNR: În august creditul guvernamental a crescut cu 4,8% față de anul trecut


BNR: În august creditul guvernamental a crescut cu 4,8% față de anul trecut

La 31 august 2019, creditul guvernamental s-a majorat cu 4,8 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2018 și cu 1,7 la sută faţă de luna iulie 2019, până la 104,812 miliarde lei, informează BNR, potrivit Mediafax. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna august 2019 cu 0,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2019, până la nivelul de 264,638 miliarde lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,0 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,4 la sută). Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,0 sută (4,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 10,4 la sută a componentei în lei (6,2 la sută în termeni reali) şi a creșterii cu 3,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,8 la sută). Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august 2019 cu 1,1 la sută faţă de luna iulie 2019, până la nivelul de 341,693 miliarde lei și au crescut cu 8,7 la sută (4,6 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2018. Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 12,7 milioane lei, până la 124,557 miliarde lei, iar faţă de luna august 2018 au înregistrat o creştere de 8,8 la sută (4,7 la sută în termeni reali). Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,5 […]

Continuare