Prima pagină

contabilitate

no responses. 7 aprilie 2017 CECCAR FM

CECCAR Argeș, partener al conferinței Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor


CECCAR Argeș, partener al conferinței Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, prin Facultatea de Finanțe-Contabilitate și Centrul de Cercetări Financiar-Contabile, a organizat, la 17 martie a.c., cea de-a doua ediție a Conferinței Științifice Internaționale Contabilitatea și finanțele – Limbaje universale ale afacerilor. Filiala Argeș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost partener al manifestării. Peste 100 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi, reprezentanți ai organizațiilor profesionale, practicieni din domeniu, studenți și masteranzi din cadrul a 18 universități au participat la eveniment. Daniel Matei, președintele Filialei CECCAR Argeș, a fost prezent, de asemenea, la lucrările conferinței. În deschiderea manifestării, vorbitorii au evidențiat importanța colaborării instituționale pentru dezvoltarea economică și socială pe plan local. Au adresat mesaje de salut conf. univ. dr. Sebastian Ene, prorector al Universității „Constantin Brâncoveanu”, care a condus lucrările ceremoniei de deschidere a evenimentului și a transmis, totodată, mesajul prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul universității; conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative – Universitatea „Petru Maior” din Târgoviște; dr. Mihail Dimitriu, cercetător științific, șeful Departamentului Microeconomie financiară, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” – Academia Română; Radu Prodan – Camera Auditorilor Financiari din România. În intervenția sa, Daniel Matei, președintele filialei Argeș, a exprimat deschiderea organismului profesional CECCAR către colaborarea cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Manifestarea științifică a reprezentat un spațiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domenii precum contabilitate, finanțe, informatică economică, management, marketing, de mare interes atât pentru mediul academic, cât și pentru practicieni, și a dezvoltat o platformă de dezbatere a problemelor și provocărilor acestor domenii. Au fost discutate teme precum modelarea sistemelor informatice pentru afaceri, problemele actuale ale contabilității și auditului financiar, rolul și funcțiile finanțelor publice și private, […]

Continuare

no responses. 7 aprilie 2017 CECCAR FM

CECCAR Gorj: Dezbateri referitoare la înființarea societăților de expertiză contabilă și de contabilitate


CECCAR Gorj: Dezbateri referitoare la înființarea societăților de expertiză contabilă și de contabilitate

La 27 martie a.c., experți contabili și contabili autorizați din județul Gorj s-au întrunit pentru a discuta procedurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a societăților comerciale, a întreprinderilor individuale și a persoanelor fizice autorizate care au obiectul de activitate corespunzător clasei CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal. La întâlnirea organizată de CECCAR Gorj au participat Maria Mariana Somnea, președintele filialei, membri ai Consiliului filialei, Anuța Bondoc, directorul executiv, Elena Cîmpeanu, auditorul de calitate al filialei, precum și agenți economici din județ. Cu acest prilej, președintele filialei a prezentat cadrul juridic de înregistrare a societăților comerciale, făcând, totodată, unele precizări legate de înregistrarea societăților de expertiză contabilă și de contabilitate și condițiile în care pot fi prestate aceste servicii. Profesioniștii contabili au avut astfel ocazia să clarifice unele aspecte legate de procedura amintită și să facă schimb de bune practici în domeniu. Discuțiile au evidențiat și avantajele colaborării cu societățile de expertiză contabilă și contabilitate autorizate de CECCAR, reprezentanții mediului de afaceri prezenți fiind încurajați să apeleze numai la serviciile furnizate de aceste societăți pentru siguranța și prosperitatea businessului lor.

Continuare

no responses. 27 martie 2017 CECCAR FM

Africa de Sud: Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public


Africa de Sud: Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) s-a reunit în ședință de lucru la Stellenbosch (Africa de Sud), în perioada 6-9 decembrie a.c., pentru a discuta aspecte legate de guvernare și strategie, precum și pentru a avansa în proiectele pe care Consiliul le are pe agenda de lucru. La ședință a participat și reprezentantul profesiei contabile din România în IPSASB, specialist în contabilitatea din sectorul public. Cu privire la proiectele Consiliului, discuțiile au vizat combinările de întreprinderi în sectorul public, activele de patrimoniu, veniturile și alte cheltuieli decât cele de schimb valutar, actualizarea IPSAS-urilor pentru instrumente financiare în sectorul public și contractele de leasing.

Continuare

no responses. 9 noiembrie 2016 CECCAR FM

Conducerea centrală a CECCAR, prezentă la o întâlnire profesională desfășurată la Dolj


Conducerea centrală a CECCAR, prezentă la o întâlnire profesională desfășurată la Dolj

Conducerea centrală a CECCAR, reprezentată de președintele Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, și de directorul general executiv, lect. univ. dr. Florin Dobre, a participat la o întâlnire de lucru cu membri ai Filialei CECCAR Dolj, care a avut loc la sfârșitul lunii trecute. La acțiune au fost prezenți președintele filialei, conf. univ. dr. Cristian Drăgan, Cezar Dragomir, consilier în cadrul Biroului local de expertize tehnice judiciare al Tribunalului Dolj, membri ai Comisiei de disciplină și ai Consiliului filialei, auditorul de calitate Ion Nicolaescu și directorul executiv, Florin Lascu. Acesta din urmă a făcut cunoscute invitaților acțiunile desfășurate în ultima perioadă de conducerea filialei, menite să vină în sprijinul membrilor. Conducerea filialei a avut întrevederi cu membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților pentru a înainta unele propuneri legislative în domeniu care vin în sprijinul mediului economic județean, propuneri ce urmăresc diminuarea riscului ca persoane neavizate să efectueze servicii contabile pentru entitățile doljene. Inițiativa a venit ca urmare a analizei efectuate de conducerea filialei, potrivit căreia la nivel județean există o pondere destul de mare a societăților la care situațiile financiare sunt semnate de persoane care nu dețin acest drept din punct de vedere legal. Membrii prezenți la întâlnire au abordat unele aspecte profesionale pe care le-au dezbătut împreună cu președintele și directorul general executiv. S-au menționat standardele profesionale, conducerea Corpului precizând că acestea sunt în plin proces de revizuire, urmând ca noile ediții să fie puse la dispoziția membrilor imediat ce vor fi finalizate. De asemenea, membrii și-au exprimat nemulțumirea față de atitudinea instanțelor de a nu aproba cererile justificate de majorare a onorariilor, care au fost stabilite inițial la un nivel scăzut. Cu […]

Continuare

no responses. 2 noiembrie 2016 CECCAR FM

Mesaj prietenesc din Polonia


Mesaj prietenesc din Polonia

Varșovia, 23 septembrie 2016 Din partea: Asociației Contabililor din Polonia (SKwP) În atenția dlui prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR Stimate domnule Președinte, Vă mulțumim foarte mult pentru invitația de a participa la sărbătorirea a 95 de ani de la înființarea organizației dvs. Este o onoare deosebită să omagiați o istorie atât de îndelungată, bogată în activități și realizări remarcabile. În numele autorităților și membrilor Asociației Contabililor din Polonia, doresc să felicit Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) cu ocazia aniversării. CECCAR este o organizație modernă și deschisă, pregătită să facă față provocărilor numeroase și complexe aduse de secolul 21 și întâlnite în profesie de către contabili și auditori. Acest fapt este dovedit prin poziția puternică a CECCAR și implicarea sa în dezvoltarea profesiei contabile la nivel național, prin deschiderea reală, participarea activă și cooperarea cu organismele din străinătate. Apreciem această contribuție și avem încredere în continuarea cooperării noastre, a relațiilor de prietenie. Țările noastre sunt unite nu doar prin participarea comună în cadrul Uniunii Europene, ci și prin prezența în familia globală a contabililor, adică prin participarea organizațiilor noastre în IFAC. Prin urmare, în numele membrilor Asociației Contabililor din Polonia, organismului CECCAR îi urez să aibă parte de numeroase succese în viitor, iar membrilor din organizația dumneavoastră le doresc prosperitate și succes în viața personală și cea profesională. Consider cu tărie că activitatea CECCAR va continua să reprezinte un sprijin ridicat din punct de vedere profesional și organizațional pentru contabilii și auditorii din România. Cu sinceritate, Franciszek Wala Președinte

Continuare

no responses. 2 noiembrie 2016 CECCAR FM

Ialomița: Înregistrarea în scopuri de TVA și declararea inactivității contribuabililor


Ialomița: Înregistrarea în scopuri de TVA și declararea inactivității contribuabililor

La Ialomița a avut loc, la 27 octombrie a.c., seminarul cu tema Înregistrarea în scopuri de TVA și declararea inactivității contribuabililor, ocazie cu care reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița au adus în centrul discuțiilor înregistrarea agenților economici în scopuri de TVA. Subiectul suscită interes mai ales din perspectiva entităților care nu dobândesc această înregistrare, fiind nevoite, de cele mai multe ori, să iasă din piață. Dezbaterea s-a axat, totodată, asupra modificărilor intervenite în cunoscutul formular 088 și impactului acestora. Un alt subiect supus atenției a fost declararea stării de inactivitate și metodologia prin care agenții economici pot ieși din această stare.

Continuare

no responses. 26 octombrie 2016 CECCAR FM

Timișoara: CECCAR, partener al Conferinței Internaționale Perspective în contabilitate și audit


Timișoara: CECCAR, partener al Conferinței Internaționale Perspective în contabilitate și audit

Departamentul de Contabilitate și Audit al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, în parteneriat cu CECCAR, a organizat, în perioada 20-22 octombrie a.c., cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale Perspective în contabilitate și audit. Au participat profesioniști din domeniile contabilitate și audit, inclusiv din învățământul superior de profil din țara noastră, precum și din Canada, Franța, Cehia, Spania, Grecia, Portugalia, Ungaria, Scoția, Irlanda, Finlanda, Republica Moldova. Tema a suscitat dezbateri legate de provocările pe care noile tendințe și reglementări le ridică în fața oricărui specialist din domeniul larg al științelor economice. Printre vorbitorii de marcă au fost prof. univ. dr. Juhani Vaivio de la Aalto University School of Business, Helsinki, Finlanda și prof. univ. dr. Alleen Pierce, UCD Lochlann Quinn School of Business, Dublin, Irlanda, care au condus sesiunea plenară. Sesiunile conferinței – Raportare integrată, Raportare financiară, Contabilitate managerială, Comunicare în contabilitate, Audit, Profesia contabilă, Contabilitate, Măsurarea performanței, Probleme actuale în contabilitate, au inclus 30 de lucrări științifice. O altă sesiune a conferinței, dedicată metodelor de cercetare a fost coordonată de prof. univ. dr. Patrick Boisselier de la Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris. Președintele Filialei CECCAR Timiș, prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget, director al Departamentului de Contabilitate și Audit al Universității de Vest din Timișoara, președintele Comitetului de Organizare a Conferinței a declarant că „dincolo de component pragmatică a demersurilor în domeniul contabilității și auditului, școala de contabilitate a Universității de Vest din Timișoara demonstrează interes și poziționare adecvată la nivelul preocupărilor naționale și internaționale. Conferința reprezintă un prilej de diseminare a rezultatelor muncii de cercetare, atât a unor colegi români, cât și străini”.

Continuare

no responses. 26 octombrie 2016 CECCAR FM

Sesiune de interviuri pentru recunoașterea titlului de expert contabil


Sesiune de interviuri pentru recunoașterea titlului de expert contabil

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat, la 21 octombrie a.c., o sesiune de interviuri de recunoaștere a titlului de expert contabil, la care au participat, conform legislației în vigoare, cetățeni care dețin o calificare acordată de către o autoritate competentă recunoscută la nivel internațional, precum și persoane care dețin titlul de doctor în domeniile finanțe/contabilitate. Candidații – opt membri ACCA și șase deținători ai titlului de doctor – au susținut interviul în prezența comisiei formate din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Justiției, cadre universitare și reprezentanți ai conducerii CECCAR, prilej cu care au fost abordate teme actuale, de interes din domeniile financiar-contabil și fiscal. Lucrările elaborate de candidați, completate de întrebările primite din partea examinatorilor, au tratat subiecte precum convergența contabilă; analiza, proiectarea, realizarea și implementarea unui sistem informatic financiar-bancar; contabilitatea și sistemul informațional în activitatea de construcții, contabilitatea leasingului conform IAS 17 și modificările aduse de IFRS 16 începând cu 1 ianuarie 2019; guvernanța corporativă și politica de dividend; teste și proceduri de audit privind imobilizările corporale; provizioane pentru riscuri și cheltuieli, între viziune națională și internațională; efectele informațiilor financiare eronate asupra deciziilor economice luate de utilizator; validarea raportărilor financiare prin auditul extern, standardul IFRS 9 – instrumente financiare, modificări aduse TVA prin noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015). La finalul interviului candidații declarați admiși au fost informați cu privire la etapele pe care urmează să le parcurgă pentru înscrierea în Tabloul Corpului, în vederea dobândirii dreptului de exercitare a profesiei contabile. De asemenea, viitorii profesioniști contabili au primit recomandarea ca în baza lucrărilor elaborate și a tezelor de doctorat susținute să publice articole în revista CECCAR Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor.

Continuare

no responses. 26 octombrie 2016 CECCAR FM

Conferință cu prilejul împlinirii a 10 ani de prezență ACCA la București: Viitorul profesiei contabile și de audit


Conferință cu prilejul împlinirii a 10 ani de prezență ACCA la București: Viitorul profesiei contabile și de audit

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) împlinește zece ani de la deschiderea biroului local din România. Cu această ocazie, asociația a organizat luni, 24 octombrie a.c., o conferință cu tema Viitorul profesiei contabile și de audit. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, partener al ACCA, a fost reprezentat la cel mai înalt nivel la evenimentul care s-a desfășurat la Hotelul Intercontinental din București. Reuniunea a fost deschisă de Andreia Stanciu, director ACCA pentru Europa de Sud-Est. Au luat apoi cuvântul Alexandra Lazăr, director – Direcția de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice, și Corneliu Cazacu, președintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC). Cu prilejul Conferinței, Robert Aurelian Șova – președintele CECCAR și Stephen Heathcote – Director Executiv Dezvoltare al ACCA au semnat documentul prin care se reînnoiește și se aprofundează Acordul de cooperare între Corpul Experțior Contabili și Contabililor Autorizați din România și ACCA. Un document similar a fost semnat între Camera Auditorilor Financiari din România și ACCA. În alocuțiunile lor, președintele CECCAR, Robert Aurelian Șova, și președintele CAFR, Gabriel Radu, au sublinit importanța documentului semnat și au abordat aspecte esențiale ale temei supuse atenției participanților. Președintele CECCAR s-a referit la istoria de 95 de ani a organizației contabililor români și a prezentat concluziile recentului Congres al Profesiei Contabile. A urmat intervenția lui Stephen Heathcote, Director Executiv Dezvoltare al ACCA. Manifestarea a continuat cu dezbaterea „Viitorul profesiei contabile și de audit”, moderată de Albert Hrabak, expert internațional pentru indicatori de performanță a întreprinderilor, Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală pentru Legislația și Reglementarea Activelor Statului. La acest panel, și-au exprimat punctele de vedere:Andreea Gheorghe (CFO Microsoft Romania); Daniela Vasilescu (Director Operațiuni Financiare, Societe Generale European Business Services); Peter Large […]

Continuare

no responses. 26 septembrie 2016 CECCAR FM

Congresul Profesiei Contabile din România, ediția 2016: Profesia contabilă în era digitală


Congresul Profesiei Contabile din România, ediția 2016: Profesia contabilă în era digitală

Reprezentanți la cel mai înalt nivel din 20 de state, inclusiv România, s-au reunit la București, în perioada 23-24 septembrie 2016, la cea de-a XXI-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din România, eveniment devenit deja o tradiție, desfășurat sub egida unuia dintre cele mai influente organisme profesionale din sud-estul Europei – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. La eveniment au participat reprezentanți ai organismelor profesionale din domeniul financiar-contabil, ai instituțiilor publice, precum și specialiști în domenii conexe și numeroși antreprenori. Evenimentul, de referință la nivel internațional și cu o tradiție ce datează din anul 1923, a fost găzduit de Sala Atlas a Hotelului Radisson Blu din București. Tema Congresului, „Profesia contabila în era digitală. Provocări și oportunități”, în concordanță cu lumea tehnologizată în care trăim, a adus în atenție necesitatea îmbrățișării de către profesioniștii contabili a metodelor inovatoare de lucru, pentru a deveni tot mai relevanți într-o lume în perpetuă schimbare. Rolurile și competențele profesioniștilor contabili, factori-cheie ai dezvoltării antreprenoriatului, impun accesul la toate avantajele pe care tehnologia informației le oferă. Contabilii trebuie să dobândească, în viitor, abilități digitale pe lângă cele profesionale, inteligența artificială trebuind să fie un partener strategic al acestora, să devină îndrumători și confidenți ai antreprenorilor și să completeze zona de servicii tradiționale cu servicii cu valoare adăugată mai mare, a declarat vineri președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, prof. univ. dr. Robert Șova, care a adăugat că anumite procese se pot automatiza în prezent. În trecut, era nevoie de mulți oameni pentru a emite facturi. Contabilul viitorului va avea nevoie de abilități digitale, pe lângă cele profesionale. Rolul contabilului este și acela de a aduce echilibru între interesele mediului de […]

Continuare