Prima pagină

Agenda CECCAR

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți și AJFP: Masă rotundă dedicată prezentării noutăților legislative cu incidență fiscală


CECCAR Mehedinți și AJFP: Masă rotundă dedicată prezentării noutăților legislative cu incidență fiscală

Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, în data de 8 august a.c., o masă rotundă, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), pentru prezentarea noutăților legislative din domeniul financiar-contabil. La acțiunea găzduită de sediul filialei Corpului a participat, alături de experți contabili și contabili autorizați, Iriza Sever, reprezentant al AJFP din cadrul Serviciului de metodologie. „Din documentele de interes pentru profesie, analizate în cadrul întâlnirii, amintim: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) privind persoanele impozabile care prestează servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, OPANAF nr. 1.886/2019 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea declarației unice, OPANAF nr. 1.503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR, OPANAF nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, OPANAF nr. 1.960/2019 privind procedura de aplicare a eșalonării la plată”, au transmis oficialii Filialei CECCAR Mehedinți. De asemenea, oficialul AJFP a mai prezentat profesioniștilor contabili prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.425/2019 privind eliberarea extraselor de cont în format electronic pentru operatorii economici care au cont deschis la Trezorerie, respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2019 și Legii nr. 132/2019, ambele pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Împreună cu reprezentantul Fiscului, profesioniștii contabili au abordat și spețe fiscale cu privire la repartizarea interimară de dividende pe baza raportării contabile la data de 30 iunie 2019 și acordarea de dividende în natură asociatului-unic al unei societăți comerciale constând în bijuterii de aur devenite proprietatea casei de amanet la expirarea contractelor […]

Continuare

no responses. 21 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Dâmbovița: Elevi ai Colegiului economic „Ion Ghica” din Târgoviște, în vizită la sediul filialei


CECCAR Dâmbovița: Elevi ai Colegiului economic „Ion Ghica” din Târgoviște, în vizită la sediul filialei

Luna trecută, 48 de elevi ai Colegiului economic „Ion Ghica” din Municipiul Târgoviște, însoțiți de profesoarele Elena David și Ioana Sanda, au vizitat sediul Filialei CECCAR Dâmbovița. Doina Leuștean, director executiv al filialei, a oferit vizitatorilor informații despre organismul profesional și rolul unei filiale teritoriale în activitatea membrilor CECCAR, ca interfață a Corpului în plan teritorial. De asemenea, oficialul filialei a prezentat elevilor modalitățile prin care o persoană interesată poate deveni membru, sursele de documentare pentru pregătirea examenului de admitere la profesia de expert contabil și contabil autorizat, avantajele apartenenței la CECCAR, dar și aspecte privind organizarea unui cabinet, investițiile minime necesare, particularitățile practicării unei profesii liberale, diferența dintre statutul de angajat și cel de liber profesionist și, nu în ultimul rând, forța pe care moralitatea o conferă unei cariere de succes în profesia contabilă. Filiala CECCAR Dâmbovița nu se află la prima colaborare de acest gen,  între cele două instituții existând un parteneriat ce datează din anul 2010. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 20 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Dolj: Seminare pe teme fiscale despre noutățile legislative de interes pentru profesia contabilă


CECCAR Dolj: Seminare pe teme fiscale despre noutățile legislative de interes pentru profesia contabilă

În zilele de 11 și 30 iulie a.c., sediul Filialei CECCAR Dolj a găzduit seminare pe teme fiscale la care au participat, alături de experți contabili, contabili autorizați și stagiari, specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Instituția a fost reprezentată de Camelia Elisa Cioroianu și Mădălin Safta, consilieri ai Serviciului asistență contribuabili, Georgeta Radu, inspector superior, iar din partea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a luat parte Liviu Croitoru, șef al Serviciului Ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate. Delegații AJFP au discutat cu membrii filialei aspecte tehnice privind Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR, OPANAF nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, OPANAF nr. 2.425/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003. De asemenea, cu prilejul acestor întâlniri profesionale, reprezentanții AJFP au mai abordat prevederile OPANAF nr. 1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, OPANAF nr. 1.437/2019 privind modificarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, în final fiind prezentată HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact […]

Continuare

no responses. 20 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Galați: Joi, 29 august, întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema noutăților legislative


CECCAR Galați: Joi, 29 august, întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema noutăților legislative

Profesioniști contabili din județul Galați vor participa la o întâlnire de lucru dedicată prezentării noutăților legislative din domeniul fiscal, programată să aibă loc joi, 29 august a.c., la sediul filialei CECCAR (Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, Bl. L, Et. 1). Membrii Filialei Galați a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vor discuta cu specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice despre prevederile actelor normative de interes pentru profesie, la final, specialiștii instituției urmând să prezinte avantajele utilizării Spațiului privat virtual (SPV). (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 16 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Gorj și AJFP: Întâlnire de lucru cu tema Facilități fiscale acordate contribuabililor cu obligații restante la 31 decembrie 2018


CECCAR Gorj și AJFP: Întâlnire de lucru cu tema Facilități fiscale acordate contribuabililor cu obligații restante la 31 decembrie 2018

În data de 11 iulie a.c., Filiala CECCAR Gorj a organizat, în sala de curs, o întâlnire de lucru a experților contabili și contabililor autorizați cu Teodora Vlaicu Popa, șef al Serviciului asistență contribuabili din cadrul  Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). La reuniunea profesională cu tema Facilități fiscale acordate contribuabililor cu obligații restante la 31 decembrie 2018 a participat și conducerea filialei. Printre subiectele discutate s-au numărat prevederile proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului (OUG) privind facilitățile fiscale acordate contribuabililor, procedura de mediere, poprirea electronică, precum și Declarația unică – modul de completare și modalități de depunere. „Reprezentantul AJFP a dezbătut punctual modul de completare și de depunere a Declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019, precum și ultimele modificări legislative în domeniu. De asemenea, a reamintit care este termenul-limită pentru depunerea Declarației unice și formatul în care se poate depune aceasta. A fost dezbătută și speța privind declararea veniturilor sub forma voucherelor pentru biciclete, care se încadrează în categoria veniturilor din alte surse care se declară și se impozitează prin depunerea Declarației unice de către beneficiarul veniturilor (persoana fizică) în anul următor celui de realizare a venitului. Astfel, pentru veniturile de această natură obținute în anul 2018, persoana fizică are obligația depunerii Declarației unice în anul 2019, prin completarea Capitolului I – Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2018 – Secțiunea 1 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din România în anul 2018”, au transmis oficialii filialei. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 16 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți: Proiecte de acte normative cu incidență fiscală, prezentate profesioniștilor contabili de specialiști ai AJFP


CECCAR Mehedinți: Proiecte de acte normative cu incidență fiscală, prezentate profesioniștilor contabili de specialiști ai AJFP

La mijlocul lunii iulie, Filiala CECCAR Mehedinți a organizat o masă rotundă, reuniune profesională la care au participat, alături de experți contabili și contabili autorizați, executivul filialei și doi reprezentanți ai Serviciului de metodologie din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice, Iriza Sever și Bogdan Doandeș. „Din punct de vedere legislativ, au fost abordate prevederile mai multor proiecte de acte normative. S-a discutat despre instituirea unor facilități fiscale pentru diminuarea arieratelor în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018, respectiv despre procedura care se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere”, au transms oficialii filialei. Un alt subiect discutat de membrii filialei cu reprezentanții AJFP a vizat propunerea de act normativ privind mecanismul popririi electronice, ce are în vedere mai multe aspecte: virarea sumelor de către instituțiile de credit să nu depășească valoarea popririi înființate, deblocarea rapidă a conturilor bancare ale debitorilor, schimbul rapid de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile de credit, au completat reprezentanții filialei Corpului. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 14 august 2019 CECCAR FM

CECCAR Timiș: Absolvenții examenului de aptitudini au depus jurământul


CECCAR Timiș: Absolvenții examenului de aptitudini au depus jurământul

La mijlocul lunii iulie a.c., Filiala Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat, în preambulul sărbătoririi Zilei Naționale a Contabilului Român, festivitatea de depunere a jurământului de către absolvenții examenului de aptitudini. Conducerea filialei i-a felicitat pe absolvenți pentru obținerea calificării de expert contabil/contabil autorizat, subliniind semnificația jurământului profesional, și anume asumarea angajamentului de a sluji interesul public. Ceremonia de depunere a jurământului profesional a reprezentat pentru noii membri ai filialei Timiș un moment de emoție și satisfacție. Galerie foto

Continuare

no responses. 18 iulie 2019 CECCAR FM

Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!


Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!

În perioada 12-15 iulie a.c., profesia contabilă a adus alături, în toată țara, cu prilejul celei de-a XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român, cei mai importanți actori ai economiei: instituții și autorități de reglementare, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți contabili și contabili autorizați – cei care joacă un rol esențial în dezvoltarea antreprenoriatului, a economiei naționale în ansamblu. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – singurul organism abilitat pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat – a organizat, la 98 de ani de la înființarea sa – la 13 iulie 1921 –, manifestări ce au avut loc în toate județele țării, dedicate profesiei contabile, fapt evocat și de președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, în cuvântul de deschidere rostit în deschiderea evenimentului de la București, desfășurat la Hotel Radisson: „Instituirea Zilei Naționale a Contabilului Român la 13 iulie este legată de decretul de promulgare a legii de constituire a Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili din România (denumirea de la acea vreme), semnat în urmă cu 98 de ani, la aceeași dată, de către Regele Ferdinand, legea fiind inițiată și promovată de Grigore Trancu-Iași, ministrul Muncii la acea vreme. Mă bucur că la sărbătoarea noastră de astăzi avem și un reprezentant din Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Iată, deci, că această profesie a fost consacrată legal în România din inițiativa ministrului Muncii. În prezent, cu numai doi ani înainte de marcarea Centenarului profesiei contabile reglementate în România, putem afirma că tradiția ne face să ne simțim mândri pentru ceea ce înaintașii noștri au realizat. Amintim aici, bineînțeles, de Grigore Trancu-Iași, de prof. Alexandru […]

Continuare

no responses. 11 iulie 2019 CECCAR FM

Provocările din domeniul contabil, dezbătute la cea de-a doua ediție a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate


Provocările din domeniul contabil, dezbătute la cea de-a doua ediție a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate

La finalul lunii iunie a avut loc, la Mamaia, cea de-a doua ediție a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate, eveniment organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Experți contabili, contabili autorizați, consultanți fiscali și reprezentanți ai instituțiilor publice, ai autorităților de reglementare și ai mediului de afaceri – dintre care amintim DGRFP Constanța, UGIR și CNIPMMR – au dezbătut, cu acest prilej, provocările contabile, printr-o retrospectivă a contextului fiscal din prima jumătate a anului, prezentând, totodată, intențiile și previziunile în domeniu. Vicepreședintele Comisiei de buget-finanțe din Senat, senatorul Ștefan Mihu – membru în Consiliul superior al CECCAR, a declarat: „Această întâlnire ne-a ajutat să găsim soluții și răspunsuri pentru cât mai multe dintre provocările activității contabile. Este important ca în cadrul unor astfel de evenimente să identificăm oportunități din competențele și experiența puse la dispoziție de profesioniștii contabili”. La eveniment au participat, de asemenea, membrii Consiliului superior al CECCAR și președinții celor 42 de filiale ale organismului professional. Galerie foto

Continuare

no responses. 10 iulie 2019 CECCAR FM

CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova


CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova

Filiala CECCAR Dolj a organizat miercuri, 26 iunie a.c., un seminar pe teme fiscale la care au participat, alături de profesioniști contabili, specialiști ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP). Discuțiile s-au axat pe anumite aspecte tehnice ale noutăților legislative fiscale, fiind abordate acte normative de interes pentru profesia contabilă, între care amintim aici următoarele: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.437/2019 privind modificarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, OPANAF nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. De asemenea, specialiștii DGRFP au mediatizat printre membrii filialei CECCAR prevederile OUG. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. DGRFP Craiova a fost reprezentată de Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului Asistență contribuabili din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice, și Liviu Croitoru, șef al Serviciului Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate. „Seminarul s-a desfășurat […]

Continuare