Prima pagină

Agenda CECCAR

no responses. 24 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă pe teme fiscale, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale noului model al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice


CECCAR Mehedinți: Masă rotundă pe teme fiscale, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale noului model al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, în data de 13 februarie a.c., o masă rotundă, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), pentru prezentarea noutăților legislative din domeniul financiar-contabil. La acțiunea găzduită de sediul filialei Corpului au participat, alături de experți contabili și contabili autorizați, Iriza Sever și Bogdan Doandeș, reprezentanți ai AJFP din cadrul Serviciului de metodologie. „Din documentele de interes pentru profesie, analizate în cadrul întâlnirii, amintim: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, OPANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare”, au transmis oficialii Filialei CECCAR Mehedinți. De asemenea, oficialii AJFP au mai prezentat profesioniștilor contabili, între altele, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Continuare

no responses. 17 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Covasna și AJFP: Miercuri, 26 februarie, întâlnire cu contribuabilii din județ


CECCAR Covasna și AJFP: Miercuri, 26 februarie, întâlnire cu contribuabilii din județ

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Covasna organizează, miercuri, 26 februarie a.c., o întâlnire cu contribuabilii, la care sunt invitați membrii filialei județene a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Reuniunea se va desfășura la sediul AJFP Covasna și este programată să înceapă la ora 10.00. Printre subiectele ce vor fi analizate de participanți se numără noutățile legislative fiscale, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Spațiul Privat Virtual (SPV). Mai multe informații cu privire la eveniment sunt disponibile aici.

Continuare

no responses. 17 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Vâlcea: Dezbateri privind noile reglementări în materie de TVA


CECCAR Vâlcea: Dezbateri privind noile reglementări în materie de TVA

Luni, 3 februarie a.c., Filiala Vâlcea a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat cursul Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 cu profesioniștii contabili din județ. Cursul amintit a abordat prevederile Directivei 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre. Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, lector, le-a prezentat membrilor filialei aspecte referitoare la noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare și justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri. Experții contabili și contabilii autorizați prezenți la curs au analizat, totodată, și alte prevederi ale directivei amintite, precum cele referitoare la tratamentul TVA intracomunitar în materie de stocuri transmise la dispoziția unui client, livrări succesive de bunuri, transferuri și non-transferuri, locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii – reguli generale și particulare, prestări de servicii pe cale electronică. Alt subiect abordat de participanți a fost eliminarea sistemului de plată defalcată a TVA, prin OUG nr. 78/2019. Galerie foto

Continuare

no responses. 13 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Constanța și AJFP: Joi, 27 februarie, întâlnire cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice


CECCAR Constanța și AJFP: Joi, 27 februarie, întâlnire cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice

Joi, 27 februarie a.c., Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va găzdui o întâlnire profesională cu contribuabilii. Sunt invitați să participe profesioniști contabili din județ, stagiari ai Filialei Constanța a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și alte persoane interesate. Dezbaterile cu reprezentanții AJFP vor aborda noutățile legislative din domeniul fiscal aplicabile în activitatea agenților economici, precum și aspecte punctuale puse în discuție de participanți. Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Filialei CECCAR Constanța.

Continuare

no responses. 13 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Covasna: Întâlnire cu membrii filialei, programată marți, 11 februarie


CECCAR Covasna: Întâlnire cu membrii filialei, programată marți, 11 februarie

Marți, 11 februarie a.c., va avea loc la sediul Filialei Covasna a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România întâlnirea lunară cu profesioniștii contabili din județ. Pe agenda întâlnirii se află subiecte precum tratamentul contabil și fiscal al creanțelor neîncasate la sfârșitul anului 2019, prezentare ce va fi susținută de Bögözi Levente István, expert contabil, și noutățile fiscale din perioada ianuarie-februarie 2020, expuse de Benkő Pál, președintele Filialei CECCAR Covasna. Vor fi abordate și aspecte legate de activitatea CECCAR Covasna, prezentate de Bács Levente, persoana desemnată cu coordonarea filialei. Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Filialei CECCAR Covasna.

Continuare

no responses. 10 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Brașov și DGRFP: Dezbateri privind situațiile care fac obiectul inspecției fiscale


CECCAR Brașov și DGRFP: Dezbateri privind situațiile care fac obiectul inspecției fiscale

La 29 ianuarie a.c., Filiala Brașov a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a găzduit o întrunire a membrilor filialei cu specialiști ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov. Evenimentul organizat de filiala CECCAR în colaborare cu DGRFP Brașov a vizat principalele aspecte constatate de inspectorii fiscali cu prilejul controalelor efectuate de aceștia. Discuțiile au abordat subiecte precum situațiile care fac obiectul inspecției fiscale, respectiv neconcordanțele între declarațiile 394 și 390, tranzacțiile cu contribuabilii ce au cod invalid de TVA, nesolicitarea rambursării taxei pe valoarea adăugată, depășirea plafonului de TVA, marjele de profit scăzute, pierderile raportate eronat de către contribuabili. Aspectele dezbătute au fost însoțite de exemple preluate din controalele efectuate de inspectorii fiscali.

Continuare

no responses. 10 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Constanța: Masă rotundă pe teme fiscale


CECCAR Constanța: Masă rotundă pe teme fiscale

La 29 ianuarie a.c., Filiala Constanța a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a găzduit o masă rotundă cu profesioniști contabili din județ. Au participat la eveniment, alături de experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei, și reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Constanța – Doina Cazacu, consilier superior, Biroul Asistență contribuabili, respectiv Mariana Forfolea, inspector fiscal din cadrul departamentului de specialitate. Teme precum prevederile Codului fiscal aplicabile în activitatea agenților economici, modalitatea de calcul al rezultatului fiscal și modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții s-au aflat în centrul dezbaterilor, pornind de la prezentările oficialilor AJFP. Membrii filialei au discutat, de asemenea, și prevederile legislative referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA și dreptul de deducere a taxei, clarificând, totodată, diverse aspecte întâlnite în activitatea profesională.

Continuare

no responses. 7 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Ialomița: Seminar pe tema noilor prevederi în legislația muncii


CECCAR Ialomița: Seminar pe tema noilor prevederi în legislația muncii

La 30 ianuarie a.c. s-a desfășurat, la Ialomița, seminarul Aplicarea noilor modificări legislative din domeniul muncii, organizat de filiala județeană a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Experți contabili și contabili autorizați, membri ai CECCAR Ialomița, au participat la seminarul susținut de Aurelia State, șef serviciu Evidența muncii în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului. Membrii filialei au discutat cu reprezentantul ITM modificările legislative referitoare la salariul minim și modalitățile de aplicare a acestor prevederi în activitatea profesională. Alte subiecte discutate s-au referit la înregistrarea de către societăți a persoanelor care desfășoară activități cu caracter ocazional în Registrul electronic de evidență al zilierilor, precum și la prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și normele metodologice de aplicare a acesteia. Galerie foto

Continuare

no responses. 7 februarie 2020 CECCAR FM

CECCAR Mureș: Dezbateri privind impozitele și taxele locale


CECCAR Mureș: Dezbateri privind impozitele și taxele locale

Profesioniști contabili din județul Mureș s-au reunit, marți, 14 ianuarie a.c., la sediul filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu prilejul unei întruniri pe teme profesionale organizate de CECCAR Mureș. A fost prezent la întâlnire și Vasile Szővérfi, directorul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Tema discuțiilor cu profesioniștii contabili mureșeni a fost depunerea declarației de impunere și evaluarea proprietăților imobiliare. Oficialul primăriei din Târgu Mureș a clarificat unele aspecte privind impozitele și taxele locale, fiind aduse în discuție necesitatea reevaluării clădirilor persoanelor juridice și termenul de depunere a rapoartelor de reevaluare în vederea stabilirii valorilor de impozitare.

Continuare

no responses. 4 februarie 2020 CECCAR FM

Obligațiile declarative din luna ianuarie, discutate de profesioniștii contabili mureșeni


Obligațiile declarative din luna ianuarie, discutate de profesioniștii contabili mureșeni

Filiala Mureș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat, joi, 16 ianuarie a.c., în parteneriat cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), o dezbatere pe tema obligațiilor generale de declarare și plată aferente lunii ianuarie. Au participat la dezbateri experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei, precum și specialiști ai AJFP din cadrul birourilor de asistență contribuabili și inspecție fiscală. Au fost discutate, așa cum am menționat mai sus, obligațiile declarative din luna ianuarie, noutățile legislative din domeniul fiscal și incidența acestora în activitatea profesioniștilor contabili, cazuri întâlnite în inspecțiile fiscale desfășurate de reprezentanții AJFP, precum și modalități de remediere a deficiențelor constatate la agenții economici în urma controalelor efectuate.

Continuare