Prima pagină

Agenda CECCAR

no responses. 12 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți: Experți contabili și contabili autorizați, în dialog cu specialiști ai AJFP pe tema noutăților legislative de interes pentru profesie


CECCAR Mehedinți: Experți contabili și contabili autorizați, în dialog cu specialiști ai AJFP pe tema noutăților legislative de interes pentru profesie

Joi, 4 aprilie a.c., sediul Filialei CECCAR Mehedinți a găzduit lucrările unei mese rotunde la care au participat experți contabili și contabili autorizați din județ și reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice, tema principală a discuțiilor fiind noutățile legislative de interes pentru profesie. „Din documentele de interes pentru profesie, analizate în cadrul întâlnirii, amintim: OUG nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene, OMFP nr. 509/2019 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin OPANAF nr. 558/2016, OPANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare”, au transmis oficialii Filialei CECCAR Mehedinți. De asemenea, delegații AJFP au mai discutat cu profesioniștii contabili prevederile Legii nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale OMFP nr. 1878/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005. AJFP a fost reprezentată la eveniment de către Iriza Sever și Bogdan Doandeș, ambii din cadrul Serviciului de metodologie. (D.C.) (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 11 aprilie 2019 CECCAR FM

Forumul European pentru Antreprenoriat


Forumul European pentru Antreprenoriat

Palatul Cotroceni a găzduit miercuri, 10 aprilie a.c., lucrările Forumului European pentru Antreprenoriat (European Entrepreneurship Forum), eveniment care subliniază importanța deosebită a antreprenoriatului în dezvoltarea economiei și a consolidării competitivității. Reuniunea a fost organizată la inițiativa Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), cu sprijinul Administrației Prezidențiale, și a avut loc în contextul mandatului României la Președinția Consiliului Uniunii Europene. Manifestarea își propune să contribuie la definirea unei noi viziuni pentru stimularea antreprenoriatului și a IMM-urilor europene pe fondul noilor provocări la nivel internațional. La eveniment a participat o delegație a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Forumul a fost deschis de președintele României, Klaus Iohannis, care a relevat că antreprenoriatul reprezintă pilonul competitivității unei economii, iar „dezvoltarea antreprenoriatului este una dintre soluțiile esențiale pentru întărirea convergenței economice și a coeziunii sociale în Europa”.  De asemenea, a subliniat, între altele, că Europa are nevoie de un „nou suflu antreprenorial” și, în context, se impune necesitatea asumării de „riscuri creative”, a încurajării investițiilor în cercetare și dezvoltare. Totodată, președintele României a menționat importanța diminuării birocrației, precum și a existenței unui cadru legal stabil, suplu, prietenos cu mediul de afaceri, IMM-urile reprezentând un segment vulnerabil la schimbările survenite în acest plan. La rândul său, Florin Jianu, președintele CNIPMMR, a subliniat, în cuvântul de deschidere, necesitatea includerii, în viitorul act european, a unor obiective concrete, precum înființarea unui milion de start-up-uri la nivelul UE, internaționalizarea IMM-urilor și digitalizarea. De asemenea, s-a referit la importanța promovării educației antreprenoriale. Beneficiind de sprijinul Grupului angajatorilor din cadrul Comitetului Economic și Social European, dar și al organizației europene a IMM-urilor – SMEunited, Forumul își propune să contribuie la realizarea unui nou Small Business […]

Continuare

no responses. 10 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Prahova: Filiala, partener activ al celei de-a cincea ediții a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, proiect educațional desfășurat de Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești


CECCAR Prahova: Filiala, partener activ al celei de-a cincea ediții a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, proiect educațional desfășurat de Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești

În perioada 10-12 aprilie a.c., Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești organizează cea de-a cincea ediție a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, în colaborare cu experți în domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM-urilor. Proiectul educațional, destinat studenților, are rolul de stimula dialogul privind cele mai noi strategii în domeniul turismului, cât și privind programele destinate tinerilor întreprinzători. Filiala CECCAR Prahova, partener activ al organizatorilor, va fi reprezentată la deschiderea oficială a reuniunii de către Cornel Nițu și Ion Iancu, președintele Consiliului filialei, respectiv directorul executiv. Conducerea filialei va promova cu acest prilej acțiunile organismului profesional în rândul studenților, prezentându-le tinerilor detalii privind accesul la profesie. De asemenea, CECCAR va furniza materiale tematice celor 88 de participanți la eveniment, contribuind și la premierea celor mai activi. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 5 aprilie 2019 CECCAR FM

Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină


Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină

La Brașov s-a reunit sâmbătă, 30 martie a.c., Conferința Națională a CECCAR, constituită din membrii Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), membrii consiliilor filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum și reprezentanți ai filialelor, desemnați de adunările generale. Lucrările reuniunii, desfășurate conform reglementărilor în vigoare, s-au concentrat pe activitatea desfășurată de CECCAR în 2018, precum și pe obiectivele prevăzute pentru anul în curs, pe soluții de viitor pentru dezvoltarea profesiei. Totodată, în cadrul reuniunii au avut loc alegeri pentru Comisia superioară de disciplină. Invitat special al întâlnirii a fost Florin Toma, expert contabil, noul președinte al Accountancy Europe, care a vorbit, cu acest prilej, despre tendințe și provocări ale profesiei contabile la nivel european și despre rolul Accountancy Europe în dezvoltarea profesiei. Președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, a condus lucrările Conferinței Naționale, întrunire care a aprobat prelungirea valabilității vizei de exercitare a profesiei, obținută în 2018, până la data de 30 aprilie 2019. De asemenea, Conferința Națională a ratificat o serie de măsuri ce vizează o mai bună gestionare a profesiei. În urma alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante în Comisia superioară de disciplină, desfășurate în cadrul Conferinței Naționale, au fost aleși: Președinte: Niță Doina Florica; Membri: Fieraru Simona; Popescu Fănel; Gheorghe Gabriela; Cristea Tudor; Turcu Luminița. Ordinea de zi a cuprins, de asemenea, raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul superior și Consiliile filialelor CECCAR în anul 2018, precum și proiectul programului de activitate al CECCAR pentru anul în curs. Pentru anul acesta, CECCAR are în vedere o serie de măsuri care vizează, în continuare, consolidarea poziției ocupate de profesia contabilă în economie, creșterea vizibilității […]

Continuare

no responses. 5 aprilie 2019 CECCAR FM

Robert Aurelian Șova: „Calitatea de expert contabil este suficientă pentru a efectua expertize judiciare în toate specializările din domeniul Contabilitate”


Robert Aurelian Șova: „Calitatea de expert contabil este suficientă pentru a efectua expertize judiciare în toate specializările din domeniul Contabilitate”

Recent, la Bacău a avut loc o întâlnire profesională cu tema Expertiza contabilă – între reglementare legală și aplicarea profesională. La evenimentul organizat de Filiala CECCAR Bacău au participat, alături de președintele Consiliului Superior, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil, reprezentanți ai instituțiilor beneficiare ale expertizelor contabile judiciare – Ioana Liliana Pocovnicu, președintele Tribunalului Bacău; Maria Violeta Chiriac, vicepreședinte Curtea de Apel Bacău; Carmen Simona Panfil, președintele Judecătoriei Bacău; chestor Vasile Oprișan, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ); Nicolae Cristian Ursulescu, procuror șef al Secției urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel; comisar șef Silviu Munteanu, șeful Secției Economice al IPJ Bacău. Cu prilejul întâlnirii moderate de președintele filialei Bacău, Radu Faghiean, au fost aduse în discuție o serie de probleme cu care se confruntă atât experții contabili judiciari, cât și beneficiarii expertizelor întocmite de aceștia. Onorariile pe care le primesc experții contabili judiciari, listele cuprinzând experții contabili judiciari, precum și listele specializărilor au constituit principalele subiecte de discuție, președintele Consiliului Superior al CECCAR subliniind faptul că rezultatul pe care îl vizează discuțiile pe aceste teme este o mai bună calitate a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, care reprezintă probe solide în dosare în interes public. Marcel Bulinschi, președintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău, a prezentat situația experților contabili la nivel local, din care a reieșit o scădere semnificativă comparativ cu anii anteriori atât în ceea ce privește numărul specialiștilor în domeniu, cât și lucrările pentru care instituțiile au solicitat serviciile membrilor CECCAR. „Legiuitorul a stabilit clar prin legislația primară o diferență între expertizele combinate – contabilitate cu componentă fiscală, și expertizele fiscale, stabilind profesiile care dețin competențele necesare pe care trebuie să le […]

Continuare

no responses. 5 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Constanța și AJFP: Prevederile OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prezentate membrilor filialei


CECCAR Constanța și AJFP: Prevederile OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prezentate membrilor filialei

Sediul Filialei CECCAR Constanța a găzduit, în data de 26 martie a.c., lucrările unei mese rotunde, organizate de filiala Corpului în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), la care au participat peste 70 de experți contabili și contabili autorizați. La eveniment, alături de profesioniști contabili s-a aflat Vasile Buzoescu, directorul executiv al filialei, iar AJFP a fost reprezentantă de Doina Cazacu, consilier superior în cadrul Biroului asistență contribuabili. Principalele aspecte tehnice discutate la masa rotundă au vizat prevederile Ordinului nr. 819/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019, reprezentantul AJFP răspunzând întrebărilor formulate de profesioniștii contabili pe marginea acestui act normativ. Joi, 18 aprilie a.c., este programată o nouă întâlnire a membrilor filialei CECCAR cu reprezentanți ai AJFP, tema reuniunii profesionale fiind Noutăți legislative fiscale cu aplicabilitate în activitatea agenților economici. (D.C.)

Continuare

no responses. 4 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Covasna: Marți, 9 aprilie, întâlnire de lucru a profesioniștilor contabili cu conducerea filialei pentru prezentarea noutăților fiscale


CECCAR Covasna: Marți, 9 aprilie, întâlnire de lucru a profesioniștilor contabili cu conducerea filialei pentru prezentarea noutăților fiscale

Marți, 9 aprilie a.c., la sediul Filialei CECCAR Covasna, începând cu ora 16.30, este programată să aibă loc întâlnirea lunară a profesioniștilor contabili din județ cu conducerea filialei. Cu acest prilej, președintele Consiliului filialei, Benkő Pál, va vorbi membrilor despre noutățile fiscale apărute în perioada martie-aprilie 2019. După acest moment, Adrian Bojin, expert contabil, va dialoga cu membrii filialei despre aspecte tehnice privind Deductibilitatea bonurilor fiscale, facturilor, facturilor simplificate, iar, ulterior, Tibor Botond Szabó, expert contabil, va prezenta colegilor programul TDec, de gestiune automatizată a declarațiilor. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 4 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu AJFP, pentru discutarea aspectelor tehnice care necesitau clarificări


CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu AJFP, pentru discutarea aspectelor tehnice care necesitau clarificări

Miercuri, 27 martie a.c., Filiala CECCAR Dolj a organizat un seminar pe teme fiscale la care, alături de experți contabili, contabili autorizați și stagiari, au participat și reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP): Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului Asistență, și Georgeta Radu, inspector superior. Tema principală a discuțiilor dintre specialiștii Fiscului și profesioniștii contabili din județul Dolj a fost modul de completare și de depunere a Declarației unice, delegații AJFP soluționând cu acest prilej diferite aspecte tehnice care necesitau clarificări. Conform Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 14/2019, termenul de 15 martie 2019 prevăzut pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Totodată, termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru anul 2018 se prorogă până la data de 31 iulie 2019. Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Continuare

no responses. 28 martie 2019 CECCAR FM

CECCAR Tulcea: Modificările legislative de interes pentru profesie, prezentate membrilor filialei de specialiști în domeniul fiscalității


CECCAR Tulcea: Modificările legislative de interes pentru profesie, prezentate membrilor filialei de specialiști în domeniul fiscalității

În perioada 1-4 martie a.c., membri ai Filialei CECCAR Tulcea au participat la cursul de pregătire profesională susținut de dr. ec. Georgeta Petrea, prilej cu care profesioniștii contabili din județ au dezbătut modificările aduse Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. După prezentarea legislației, lectorul a explicat experților contabili și contabililor autorizați diverse spețe și studii de caz cu aplicabilitate în practica curentă privind închiderea exercițiului financiar pe anul 2018. Pe parcursul lunii martie, la filială s-a organizat și un curs pentru aprofundarea modificărilor aduse Codului fiscal, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2019, fiind discutate de către membrii filialei, împreună cu lectorul, conf. univ. dr. Gabriel Jinga, îndeosebi facilitățile fiscale aplicate în domeniul construcțiilor și aspectele tehnice privind completarea și depunerea Declarației unice. „Acțiunile educative derulate în luna martie 2019, calitatea informațiilor furnizate de lectori s-au dovedit extrem de utile în activitatea practică a membrilor filialei”, a transmis ec. Maria Hirizescu, directorul executiv al Filialei CECCAR Tulcea. Galerie foto

Continuare

no responses. 25 martie 2019 CECCAR FM

CECCAR Buzău: Orientarea tinerilor spre o carieră în domeniul financiar-contabil. Elevii Colegiului Economic din Buzău, în vizită la filială


CECCAR Buzău: Orientarea tinerilor spre o carieră în domeniul financiar-contabil. Elevii Colegiului Economic din Buzău, în vizită la filială

Vineri, 15 martie a.c., Filiala CECCAR Buzău a primit vizita elevilor clasei a XII-a C din cadrul Colegiului Economic din municipiul reședință de județ. Însoțiți de profesoara Cecilia Duca, tinerii, în prag să susțină peste câteva luni examenul maturității, au fost informați de către conducerea filialei privind avantajele alegerii profesiei contabile. „Acțiunea a fost organizată de filială în colaborare cu instituția de învățământ amintită pentru îndrumarea tinerilor spre o carieră în domeniul financiar-contabil”, au precizat oficialii filialei Corpului. Reprezentanți ai conducerii filialei CECCAR au subliniat, în prezentare, rolul Corpului în gestionarea profesiei contabile, aspecte privind organizarea CECCAR, serviciile ce pot fi prestate și modul de acces la profesia de expert contabil și contabil autorizat. „Elevii, cu interes și încântare, au urmărit filmul de prezentare despre trecutul, prezentul și viitorul CECCAR și al profesiei contabile”, au conchis oficialii filialei Corpului. (D.C.)

Continuare