Prima pagină

Agenda CECCAR

no responses. 12 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Constanța: Facilitățile fiscale instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, discutate de membrii filialei cu specialiști ai AJFP


CECCAR Constanța: Facilitățile fiscale instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, discutate de membrii filialei cu specialiști ai AJFP

În data de 29 octombrie a.c., 60 experți contabili și contabili autorizați din județul Constanta au participat la o masă rotundă organizată de filiala CECCAR în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), la întâlnire fiind abordate îndeosebi chestiuni de interes ale Codului fiscal cu aplicabilitate în activitatea agenților economici. La reuniunea profesională a luat parte și directorul executiv al filialei, Vasile Buzoescu, iar AJFP a fost reprezentată de Doina Cazacu, consilier superior în cadrul Biroului asistență contribuabili. Reprezentantul AJFP Constanța a prezentat profesioniștilor contabili și facilitățile fiscale instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, ultima parte a întâlnirii fiind alocată intervențiilor, întrebărilor și discuțiilor pe marginea temelor abordate. La finele acestei luni, în data de 27 noiembrie, este programată o nouă întâlnire de lucru a membrilor filialei cu specialiști ai AJFP, tema principală a evenimentului ce va avea loc la sediul filialei CECCAR fiind noutățile legislative fiscale.

Continuare

no responses. 11 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Dolj și DGRFP: Actualitatea legislativă, în atenția profesioniștilor contabili din județ


CECCAR Dolj și DGRFP: Actualitatea legislativă, în atenția profesioniștilor contabili din județ

CECCAR Filiala Dolj a organizat, la 30 octombrie a.c., în colaborare cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova, un seminar pe teme de fiscalitate. Camelia Cioroianu, consilier al Serviciului asistență contribuabili din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice, și Georgeta Radu, inspector superior în cadrul aceleiași instituții, au prezentat membrilor CECCAR noutățile legislative cu caracter fiscal apărute de la data ultimului seminar organizat, 26 septembrie. Experți contabili, contabili autorizați și stagiari ai filialei au discutat cu reprezentanții DGRFP și alte subiecte de interes care vizează activitatea profesioniștilor contabili. Galerie foto

Continuare

no responses. 8 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Gorj: Expertiza contabilă în practica judiciară – întâlnire de lucru a membrilor filialei cu beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară


CECCAR Gorj: Expertiza contabilă în practica judiciară – întâlnire de lucru a membrilor filialei cu beneficiari ai lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Dezbaterea și clarificarea eventualelor deficiențe constatate cu prilejul efectuării expertizelor contabile judiciare au făcut obiectul unei întâlniri profesionale a membrilor filialei Gorj cu beneficiari ai unor astfel de lucrări. Evenimentul a avut loc în data de 31 octombrie a.c., în sala de curs a Filialei CECCAR Gorj. Alături de profesioniști contabili din județ, la întâlnire au participat membrii Consiliului filialei, ai Comisiei de disciplină și comisarul-șef Gheorghe Gîrcu, reprezentant al Serviciului de combatere a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. „Printre subiectele dezbătute, s-au regăsit: analiza riguroasă a stării de independență a expertului, anterior acceptării misiunii, pentru a nu se ajunge la situații de recuzare din partea părților aflate în dosarul cauzei; studierea atentă a tuturor cerințelor rezultate din obiectivele expertizei, pentru formularea de răspunsuri concrete, punctuale și obiective; colaborarea și întocmirea programului de lucru cu expertul parte, participarea la efectuarea expertizei a experților independenți autorizați, numiți la solicitarea părților; depunerea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară la filială, în vederea auditării, anterior termenului stabilit pentru judecată”, au transmis reprezentanții filialei. De asemenea, au mai fost aduse în discuție și alte aspecte de interes pentru profesie și pentru beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară.

Continuare

no responses. 7 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Covasna: 12 noiembrie – Întâlnirea profesională a profesioniștilor contabili din județ cu conducerea filialei. Prezentare despre Angajarea cetățenilor străini – încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României


CECCAR Covasna: 12 noiembrie – Întâlnirea profesională a profesioniștilor contabili din județ cu conducerea filialei. Prezentare despre Angajarea cetățenilor străini – încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României

Marți, 12 noiembrie a.c., la sediul CECCAR Covasna, începând cu ora 16.30, este programată să aibă loc întâlnirea lunară a profesioniștilor contabili din județ cu conducerea filialei. În prima parte a reuniunii, Bara Attila și Daniel Mărculescu, comisar, respectiv subcomisar în cadrul Biroului pentru imigrări al județului Covasna, vor susține o prezentare intitulată Angajarea cetățenilor străini – încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. Ulterior, președintele Consiliului filialei, Benkő Pál, va vorbi la eveniment membrilor despre noutățile fiscale apărute în perioada octombrie-noiembrie 2019.  La finele acestei luni, în data de 27 noiembrie, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Covasna se va desfășura o nouă întâlnire de lucru a specialiștilor instituției cu membrii filialei Corpului. Noutățile legislative fiscale vor reprezenta tema principală a discuțiilor, reprezentanții AJFP urmând să prezinte la această reuniune și avantajele utilizării Spațiului privat virtual (SPV), respectiv prevederile HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

no responses. 7 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Mureș: Reuniune profesională cu tema Modul de implicare a experților contabili în procedurile de dizolvare și lichidare a entităților înscrise la Registrul Comerțului


CECCAR Mureș: Reuniune profesională cu tema Modul de implicare a experților contabili în procedurile de dizolvare și lichidare a entităților înscrise la Registrul Comerțului

În data de 15 octombrie a.c., la sediul Filialei CECCAR Mureș a avut loc întâlnirea lunară a profesioniștilor contabili din județ, invitatul special al reuniunii fiind Adina Nicoleta Bercea, director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, care a prezentat membrilor filialei legislația privind înființarea firmelor de contabilitate și expertiză contabil. De asemenea, aceasta a vorbit membrilor filialei și despre pașii necesari pentru acordarea avizelor de principiu în vederea înscrierii obiectului de activitate la Oficiul Registrului Comerțului. Modul de implicare a experților contabili în procedurile de dizolvare și lichidare a entităților înscrise la Oficiul Registrului Comerțului a fost un alt subiect discutat de membrii filialei Corpului cu invitatul special al acestei întâlniri profesionale. La începutul lunii precedente, circa 270 de membri ai filialei au participat la cursul de Fiscalitate, susținut de lect. univ. dr. Radu Ciobanu, iar în zilele de 30 și 31 octombrie, un număr similar de profesioniști contabili, membri ai Filialei CECCAR Mureș, au luat parte la cursul de Contabilitate financiară, cu durata de 20 de ore, prezentat de prof. univ. dr. Ramona Neag.

Continuare

no responses. 6 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group: teme actuale și provocări recente în domeniul fiscalității, discutate de membrii Accountancy Europe, la Bruxelles


CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group: teme actuale și provocări recente în domeniul fiscalității, discutate de membrii Accountancy Europe, la Bruxelles

În data de 22 octombrie 2019, CECCAR a participat la întâlnirea Tax Policy Group din cadrul Accountancy Europe – organism european unde CECCAR este membru permanent. Agenda întâlnirii ce a avut loc la Bruxelles a inclus dezbateri pe teme actuale și provocări recente în domeniul fiscalității, aspecte de interes pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Reprezentanții Accountancy Europe au realizat un update referitor la cele mai recente decizii ale Comisiei Europene și ale Consiliului European în materie fiscală, iar fiecare membru a expus principalele modificări fiscale din legislația țării pe care o reprezintă. Un subiect de actualitate îl reprezintă conceptul de Phantom FDI, care se folosește pentru investițiile străine care nu sunt realizate cu scopul de a dezvolta un business într-un anumit stat, ci doar pentru a obține avantaje fiscale într-o anumită jurisdicție fiscală. Aceste Phantom FDIs presupun investiții financiare transfrontaliere între societăți ce aparțin aceluiași grup multinațional și, de obicei, au ca obiect o societate care nu realizează o activitate economică efectivă, ci activează ca o metodă de finanțare intra-grup și/sau administrează imobilizări necorporale cu scopul ca anumite societăți multinaționale să își poată externaliza profiturile către o jurisdicție fiscală prietenoasă. O astfel de inginerie financiară și fiscală estompează statisticile tradiționale ale FDI (foreign direct investment) și denaturează conceptul de integrare economică autentică. În cadrul întâlnirii s-a discutat, totodată, despre Directiva (UE) 2018/822 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării și despre stadiul implementării în legislația națională a statelor membre a acestor reglementări. Amintim că în România, în momentul de față, această directivă este în dezbatere publică. Discuțiile au abordat, de asemenea, economia digitală și impozitarea acesteia, cu accent pe […]

Continuare

no responses. 6 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019) – Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală


CECCAR Arad: Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XVII-a (18-20 octombrie 2019) – Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală

În perioada 18-20 octombrie 2019, în stațiunea Moneasa, peste 130 de profesioniști contabili și cadre didactice universitare din întreaga țară au participat la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce”, organizat de Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Tema din acest an a reputatului eveniment profesional-academic organizat de filiala Corpului a fost Contabilitatea și gestiunea fiscală în era digitală, specialiștii reuniți la simpozion punctând aspecte relevante privind modul în care contabilitatea și fiscalitatea sunt influențate semnificativ de noile realități ale societății informatizate. Prin natura și conținutul lor, lucrările prezentate de membrii CECCAR în plenul simpozionului au contribuit la clarificarea unor aspecte din sfera contabilității, fiscalității și digitalizării, fiind publicate de organizatori într-un volum colectiv. „Ghidați de afirmațiile marelui poet, romancier și om de știință Johann Wolfgang Goethe, «mai întâi instruiește-te singur, apoi vei primii învățătură de la alții»  și ale poetului Sofocle «trebuie să înveți prin exercițiu practic, deoarece chiar dacă gândești că știi nu ai nici o certitudine până nu încerci», autorii lucrărilor cuprinse în acest volum încearcă să demonstreze necesitatea digitalizării celor două domenii indispensabile ale vieții economice, contabilitatea și fiscalitatea. Mondializarea relațiilor economice și, nu în ultimul rând, digitalizarea proceselor și activităților antrenează provocări și reponsabilități majore pentru experții contabili și contabilii autorizați din țara noastră, călăuziți de rolul tot mai important ce le revine ca gestionari cinstiți și onești ai informațiilor economice. Acționând în interes public prin respectarea eticii în profesia contabilă, ce constituie garantul independenței și competenței în profesiei, membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România își demonstrează atașamentul față de problemele economice și sociale ale țării, pregătindu-se continuu pentru a face față cerințelor evoluției științei și […]

Continuare

no responses. 5 noiembrie 2019 CECCAR FM

Carta Albă a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est, lansată la Iași de Federația Regională a Patronatelor IMM, în parteneriat cu CECCAR


Carta Albă a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est, lansată la Iași de Federația Regională a Patronatelor IMM, în parteneriat cu CECCAR

În data de 23 octombrie 2019, la Iași, a avut loc lansarea lucrării Carta Albă a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est, reuniune profesională organizată de Federația Regională a Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea (FRPIMM) Nord-Est, în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Publicația reprezintă cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din Regiunea Nord-Est și prezintă situația de ansamblu a mediului de afaceri în anul 2019, dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, nevoile și sursele lor de finanțare, modalitatea în care inovează, intenția de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile de care țin cont în alegerea partenerului de business, constituind baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcții de susținere și dezvoltare ale mediului de afaceri românesc. Alături de reprezentanți ai autorităților și întreprinzători din regiune, la eveniment au luat cuvântul Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, prof. univ. dr. Costel Istrate, președintele Consiliului Filialei CECCAR Iași, și Neculai Vițelaru, președintele FRPIMM Nord-Est. „Suntem la a 17-a ediție a lansării Cartei Albe a IMM-urilor, o bună practică de parteneriat public-privat, 17 ani în care lucrăm împreună cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat la această lucrare. Foarte multe instituții internaționale preiau datele din Carta Albă pentru a evidenția situația mediului de afaceri românesc. De asemenea, 280 de inițiative legislative și peste 3.600 de propuneri publice au ca bază de plecare rezultatele din Carta Albă. Astfel, marea problemă a mediului de afaceri identificată în anul 2019 este angajarea, pregătirea și menținerea personalului, iar a doua problemă sistemică o reprezintă birocrația, urmată de cea a autofinanțării. Trebuie să luăm măsuri pentru a simplifica sarcina […]

Continuare

no responses. 4 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Galați: Joi, 28 noiembrie, întâlnire a membrilor filialei cu reprezentanți ai AJFP pe tema noutăților legislative din lunile octombrie și noiembrie 2019


CECCAR Galați: Joi, 28 noiembrie, întâlnire a membrilor filialei cu reprezentanți ai AJFP pe tema noutăților legislative din lunile octombrie și noiembrie 2019

Profesioniști contabili din județul Galați vor participa la o nouă întâlnire de lucru dedicată prezentării noutăților legislative din domeniul fiscal, programată să aibă loc joi, 28 noiembrie a.c., la sediul filialei CECCAR (Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, Bl. L, Et. 1). Membrii Filialei Galați a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – experți contabili și contabili autorizați – vor discuta cu specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) despre prevederile actelor normative de interes pentru profesie aferente lunilor octombrie și noiembrie 2019, iar în partea de final a reuniunii, specialiștii instituției vor prezenta profesioniștilor contabili avantajele utilizării Spațiului privat virtual, serviciu electronic oferit de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Continuare

no responses. 1 noiembrie 2019 CECCAR FM

CECCAR Ialomița: Membrii filialei, în dialog cu specialiștii Fiscului pe tema modificărilor legislative de interes pentru profesia contabilă


CECCAR Ialomița: Membrii filialei, în dialog cu specialiștii Fiscului pe tema modificărilor legislative de interes pentru profesia contabilă

În 17 octombrie a.c., în sala de cursuri a Filialei CECCAR Ialomița a avut loc întâlnirea de lucru lunară a experților contabili și contabililor autorizați din județ cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Modificările aduse Codului fiscal cu privire la înregistrarea societăților comerciale ca plătitori de TVA au reprezentat principala temă de discuție între specialiștii Fiscului și profesioniștii contabili, alături de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.063/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. „Un alt subiect abordat a fost Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de Restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Au fost trecute în revistă și alte modificări legislative apărute în perioada scursă de la precedenta întâlnire”, a menționat ec. Mihaela Cosma, directorul executiv al Filialei CECCAR Ialomița. Galerie foto

Continuare