Prima pagină

PROFESIA CONTABILĂ

no responses. 3 iulie 2020 CECCAR FM

Proiectul de OUG privind programul IMM LEASING de echipamente și utilaje, publicat pe site-ul MFP


Proiectul de OUG privind programul IMM LEASING de echipamente și utilaje, publicat pe site-ul MFP

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect de Ordonanță de urgență privind programul IMM LEASING de echipamente și utilaje. Acesta este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării IMM-urilor.

Continuare

no responses. 2 iulie 2020 CECCAR FM

Modificarea unor măsuri aplicate în starea de alertă, publicată în Monitorul Oficial


Modificarea unor măsuri aplicate în starea de alertă, publicată în Monitorul Oficial

HG nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 1 iulie 2020.

Continuare

no responses. 2 iulie 2020 CECCAR FM

MFP propune amânare a unor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19


MFP propune amânare a unor termene pentru depunerea și schimbul de informații în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea OG nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene.

Continuare

no responses. 2 iulie 2020 CECCAR FM

Modificările aduse Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020, publicate în Monitorul Oficial


Modificările aduse Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la OPANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2020.

Continuare

no responses. 2 iulie 2020 CECCAR FM

Au fost modificate Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri


Au fost modificate Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilreprezentant al CECCAR în VAT Expert Group În Monitorul Oficial nr. 567, Partea I, din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015. Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care pot solicita Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată sunt: a) persoanele care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2) din Ordinul MFP nr. 4121/2015; b) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare; Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Continuare

no responses. 1 iulie 2020 CECCAR FM

CECCAR Brașov: Membrii filialei, în dialog cu reprezentanți ai AJFP


CECCAR Brașov: Membrii filialei, în dialog cu reprezentanți ai AJFP

În data de 16 iunie a.c., Filiala CECCAR Brașov a organizat o întâlnire de lucru a profesioniștilor contabili din județ cu reprezentanți ai Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP), cu tema Bonificații pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente anului 2019 declarate de persoane fizice prin Declarația unică conform prevederilor OUG nr. 69/2020 și Ordinul ANAF nr. 1.107/2020. Noutăți privind înregistrarea persoanelor fizice și juridice în SPV.

Continuare

no responses. 1 iulie 2020 CECCAR FM

Firmele vor putea să își scadă costurile caselor de marcat, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Parlament


Firmele vor putea să își scadă costurile caselor de marcat, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Parlament

Parlamentul a adoptat o propunere legislativă ce stabilește categoriile de impozit datorat din care se scade costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Continuare

no responses. 1 iulie 2020 CECCAR FM

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 29 iunie 2020


Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 29 iunie 2020

Discuțiile pe marginea negocierilor din cadrul OCDE privind impozitarea digitală au fost reluate săptămâna aceasta prin intermediul unei scrisori trimise de miniștrii de Finanțe ai Italiei, Franței, Spaniei și Marii Britanii către secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin.

Continuare

no responses. 26 iunie 2020 CECCAR FM

Principalele prevederi ale OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene


Principalele prevederi ale OUG nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 25 iunie 2020.

Continuare

no responses. 26 iunie 2020 CECCAR FM

Buletinul de știri Accountancy Europe – iunie 2020


Buletinul de știri Accountancy Europe – iunie 2020

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii iunie 2020, disponibil direct pe site-ul organizației.

Continuare