Prima pagină

no responses. 23 august 2019 CECCAR FM

ANCOM a actualizat prevederile în domeniul echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice


ANCOM a actualizat prevederile în domeniul echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice

Acestea vizează inclusiv măsurătorile de radiații electromagnetice neionizante „În contextul dezvoltărilor rapide care caracterizează capabilitățile tehnice ale echipamentelor destinate serviciilor de comunicații electronice, a fost actualizată legislația cu privire la compatibilitatea electromagnetică și punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio. În acest sens, au fost actualizate prevederile privind măsurătorile de radiații electromagnetice neionizante, au fost definite echipamentele destinate să producă perturbații electromagnetice și au fost actualizate și clarificate atribuțiile de supraveghere și control ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Astfel, s-a creat și cadrul legislativ necesar pentru colaborarea cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică pentru identificarea persoanelor care comercializează online echipamente neconforme, activități care au căpătat amploare în ultimul timp și care nu erau în sfera noastră de competență“, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. Noul document legislativ impune în sarcina titularilor de licențe de utilizare a spectrului de frecvențe radio să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul stațiilor de radiocomunicații/emisie amplasate în intravilanul localităților și în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurării radiațiilor electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat, realizate în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicații Electronice (ECC) din cadrul Conferinței Europene pentru Poștă și Telecomunicații (CEPT) relevante. Cu titlu de noutate, dispozițiile legislative care privesc compatibilitatea electromagnetică au fost completate prin introducerea definiției echipamentelor destinate să producă perturbații electromagnetice, cunoscute și sub numele de jammere (non-radio). În această categorie intră orice aparat proiectat și fabricat cu intenția de a produce perturbații electromagnetice, astfel încât să degradeze funcționarea altor echipamente, în România fiind interzise fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, comercializarea, punerea în funcțiune sau utilizarea acestora. În același timp, au fost actualizate și […]

Continuare

no responses. 23 august 2019 CECCAR FM

ANPIS: Suma plătită în iulie pentru principalele beneficii de asistență socială a fost de peste 1,1 miliarde de lei


ANPIS: Suma plătită în iulie pentru principalele beneficii de asistență socială a fost de peste 1,1 miliarde de lei

Suma plătită în contul principalelor beneficii de asistență socială s-a ridicat, în iulie 2019, la 1,115 miliarde lei, din care 1,074 miliarde lei pentru drepturi curente și 41,076 milioane lei pentru alte plăți, conform statisticilor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), citate de Agerpres. Cea mai mare sumă a fost plătită pentru alocația de stat pentru copii, respectiv 587,811 milioane lei, pentru 3.518.662 beneficiari. La aceasta s-au adăugat 17,254 milioane lei reprezentând alte plăți (restanțe, reluări la plată, plăți neachitate, corecții etc.). De indemnizația pentru creșterea copilului au beneficiat 178.839 persoane, suma plătită fiind de 354,215 milioane lei drepturi curente și 21,132 milioane lei alte plăți, iar stimulentul de inserție pentru creșterea copilului a ajuns la 93.313 persoane, fiind plătite 58,101 milioane lei drepturi curente și 2,463 milioane lei alte plăți. Suma achitată în contul alocației pentru susținerea familiei a fost de 30,336 milioane lei drepturi curente și 112.151 lei alte plăți, pentru 179.602 beneficiari, iar cea pentru ajutor social (venit minim garantat) de 44,278 milioane lei drepturi curente și 114.698 lei alte plăți, pentru 168.947 beneficiari.

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Ministerul Finanţelor a actualizat Declarația 112 privind obligațiile fiscale ale contribuabililor


Ministerul Finanţelor a actualizat Declarația 112 privind obligațiile fiscale ale contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice a actualizat modelul și conținutul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Declarația 112 cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, anunţă reprezentanţii Ministerului de Finanţe într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX. Proiectul de ordin stabilește: – actualizarea casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri și a ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, în vederea acordării facilităților fiscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe proprie răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestora; – introducerea unor casete informative cu privire la persoanele detașate în/din România cât și cu privire la statul în care se datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau fără. formularul portabil A1; – actualizarea codurilor CAEN pentru angajatorii care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal; – introducerea unor noi secțiuni distincte pentru declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice de la angajatori care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv secțiunile A1, A.1.1, A.1.2., B.2.1., B.4.1, B.4.1.1. și B.4.1.2.; – actualizarea nomenclatorului ”Creanțe fiscale” prin introducerea unor noi casete pentru declararea CAS-ul pentru condiții deosebite și speciale, datorat de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale; – introducerea unor noi casete în Secțiunile […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

APIA: 2 septembrie – termenul final de vizare a carnetelor de rentă viageră


APIA: 2 septembrie – termenul final de vizare a carnetelor de rentă viageră

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obținerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, cu următoarele documente, în original: 1) carnetul de rentier agricol; 2) actul de identitate al solicitantului; 3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II/ decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; 4) procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; 5) contractul/ contractele de arendare încheiat/ încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/ 1994*), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/ încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil. *) Legea nr. 16/ 1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011; 6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional); 7) declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexă la Normele metodologice […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Încep lucrările la 17 imobile cuprinse în noul program de refacere a fațadelor, lansat de Primăria Capitalei în acest an


Încep lucrările la 17 imobile cuprinse în noul program de refacere a fațadelor, lansat de Primăria Capitalei în acest an

Primăria Municipiului București (PMB) anunță că a început în această săptămână lucrările de refacere a fațadelor pentru o serie de imobile din zona centrală a Bucureștiului. Este vorba despre clădiri unde PMB are în proprietate sau în administrare o cotă parte din imobil și care prezentau degradări accentuate ale fațadelor. „Am parcurs, în ultimul an, o serie de etape prevăzute de legea care reglementează refacerea fațadelor, sute de proprietari au fost notificați iar acum avem o primă listă de 17 imobile incluse în planul de lucru al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Pentru două dintre acestea, lucrările au fost demarate în această săptămână, urmând ca, în celelalte cazuri, să înceapă pe măsură ce se obțin avizele și acordurile necesare și să le finalizăm până la sfârșitul acestui an. (…) Finanțarea este asigurată de la bugetul local, însă nu intră pe această listă imobilele încadrate în clasa I de risc seismic sau prevăzute pentru reabilitare termică, acestea fiind excluse de legislația în vigoare, întrucât necesită alt tip de intervenții”, a declarat primarul general al Capitalei. Etapele premergătoare parcurse sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu – respectiv Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor – cu modificările și completările ulterioare. „Astfel, Primăria Capitalei are, conform acestui act normativ, o serie de responsabilități în domeniu, care în prezent sunt realizate: elaborarea și aprobarea «Regulamentului de Intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul București», stabilirea zonele prioritare de intervenție, inventarierea clădirilor care necesită astfel de intervenții și a deținătorilor acestora. Totodată, Primăria Capitalei a stabilit legătura cu aceștia și i-a notificat cu privire la obligațiile legale […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Facebook lansează o opțiune care permite gestionarea datelor despre activitatea online în afara rețelei


Facebook lansează o opțiune care permite gestionarea datelor despre activitatea online în afara rețelei

Compania Facebook a anunțat că va lansa un instrument care permite utilizatorilor să gestioneze datele personale primite de rețeaua de socializare de la alte site-uri și aplicații despre activitatea lor online în afara platformei de socializare, informează The Guardian și France 24, citate de Mediafax. Noua opțiune nu va șterge efectiv informațiile de pe serverele Facebook, ci doar va „deconecta” datele de contul utilizatorului, subliniază jurnaliștii de la The Guardian. Noul instrument oferă utilizatorilor acces la „activitatea în afara Facebook”, adică datele primite de rețeaua de socializare de la alte site-uri și aplicații cu scopul personalizarii reclamelor. Opțiunea „Activitate în afara Facebook” prezintă un rezumat al aplicațiilor și site-urilor web care trimit informații despre activitatea utilizatorilor și le permite, dacă aceștia doresc, să șteargă aceste informații din contul propriu, potrivit unui comunicat dat publicității de compania care administrează rețeaua de socializare. „Acesta este o altă modalitatea de a oferi oamenilor mai multă transparență și control pe Facebook”, subliniază compania. Noua opțiune este introdusă mai întâi în Irlanda, Spania și Coreea de Sud, urmând ca în lunile următoare să fie lansată la nivel mondial.

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Piața birourilor din București ar putea avea în 2019 un an record în ceea ce privește livrările


Piața birourilor din București ar putea avea în 2019 un an record în ceea ce privește livrările

Piața birourilor din București ar putea avea în 2019 un an record în ceea ce privește livrările, cu condiția ca toate proiectele anunțate să fie finalizate la timp, scenariu în care pe piața spațiilor de birouri moderne din Capitală ar intra spații noi cu o suprafață de circa 377.000 de metri pătrați, potrivit datelor companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinocțiu, citate de Agerpres. În prima jumătate a anului au fost livrate spații cu o suprafață de circa 128.000 de metri pătrați. În cea de-a doua jumătate, volumul livrat ar putea fi dublu. Istoric, cel mai bun an pentru piața locală a birourilor ca nivel de livrări a fost 2009, când dezvoltatorii au oferit spații noi cu o suprafață de circa 322.000 mp, după un an 2008 de asemenea foarte bun, cu livrări de peste 300.000 de metri pătrați. „Livrările din anul 2019 vin după doi ani cu o cerere consistentă, dar cu un nivel scăzut al livrărilor: în 2017 au fost finalizate proiecte cu o suprafață de 138.000 mp, iar în 2018 dezvoltatorii au livrat 145.000 de metri pătrați. (…) Ținând cont de clădirile aflate în plin proces de livrare, putem spune că stocul de birouri din București a atins pragul de 3 milioane de metri pătrați, dintre care 1 milion de metri pătrați au fost construiți în perioada 2014 – 2019”, a declarat Mădălina Cojocaru, Partner, Office Agency Cushman & Wakefield Echinox: În prima jumătate a anului, au fost tranzacționate spații cu o suprafață de 196.000 de metri pătrați. În intervalul analizat, s-a constatat și o ușoară creștere a chiriilor de referință pentru spațiile de birouri din CBD (Central Business District,  zona de birouri din jurul piețelor Victoria […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Primăria Capitalei: Mașinile parcate neregulamentar pe principalele artere vor fi ridicate începând cu data de 26 august


Primăria Capitalei: Mașinile parcate neregulamentar pe principalele artere vor fi ridicate începând cu data de 26 august

Primăria Municipiului București (PMB), prin Compania Municipală Managementul Transportului București, va pune în aplicare, începând cu data de 26 august, prevederile Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar, aprobat prin HCGMB nr. 371/2019, informează instituția. „Subliniem faptul că acest proiect vine în sprijinul fluidizării traficului din Capitală și vizează strict acele vehicule care staționează neregulamentar pe principalele artere din București și care blochează circulația vehiculelor de intervenție în caz de urgență, ambulanțe sau mașini de pompieri, precum și accesul în spitale, școli, instituții publice, dar și circulația mijloacelor de transport public sau activitatea utilajelor de deszăpezire și salubrizare”, precizează PMB, într-un comunicat. Procesul de ridicare a mașinilor va fi unul continuu, 24/24 ore. Dispunerea ridicării vehiculelor staționate neregulamentar se va face de polițiști rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al Secției Regionale de Poliție Transporturi București, ori polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, iar ridicarea se va face de Compania Municipală Managementul Transportului București, care își va desfășura activitatea cu șase autospeciale de ridicare a mașinilor. „Mașinile parcate neregulamentar și care au fost ridicate vor fi depozitate în spațiile special amenajate din Bulevardul Timișoara nr. 161-163, Sector 6 și Bulevardul Metalurgiei nr. 69-71 (str. Drumul Jilavei nr.113), Sector 4, care vor avea program de funcționare 24/24 ore, astfel încât mașinile ridicate să poată fi eliberate la orice oră. Ulterior, cetățenii aflați în această situație vor putea suna gratuit la numerele de telefon 021/ 9544 – Brigada de Poliție Rutieră sau 021/9752 – Poliția Locală a Municipiului București, pentru a afla în care dintre cele două spații se afla autoturismele și pentru a le putea […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

Secretar de stat: Intenționăm extinderea la nivel european a numărului unic 1911 destinat raportării incidentelor de securitate cibernetică


Secretar de stat: Intenționăm extinderea la nivel european a numărului unic 1911 destinat raportării incidentelor de securitate cibernetică

Numărul unic 1911 destinat raportării incidentelor de securitate cibernetică va fi extins și la nivel european, a declarat, într-o conferință de specialitate, Ionuț-Valeriu Andrei, secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), citat de Agerpres. „Asigurarea securității cibernetice reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai funcționării unui stat și, din ce în ce mai evident, unul dintre pilonii fundamentali ai securității în Uniunea Europeană (…) În contextul amenințărilor cibernetice, CERT-RO (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – n.r.) a înființat un call center care funcționează 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, ca unul dintre obiectivele stabilite prin proiectul eCSI, cu finanțare europeană. La data de 2 mai 2019, cu sprijinul Ministerului Comunicațiilor, a devenit operațional numărul unic 1911 cu apelare din toate rețelele, unde pot fi raportate incidentele de securitate cibernetică de către persoane fizice, juridice și instituții publice. Mai mult decât atât, numărul alocat acestei structuri a fost special gândit pentru a fi ușor de reținut și utilizat și intenționăm extinderea lui la nivel european”, a afirmat Ionuț-Valeriu Andrei. Oficialul MCSI a menționat, totodată, că securitatea cibernetică are nevoie de elemente importante precum: conștientizarea necesităților, responsabilizare, capacități tehnice adecvate, dar și de răspuns comun și coordonat pentru a face față provocărilor globale actuale. „Toate documentele care au fost elaborate în ultima perioadă la nivelul Uniunii Europene, începând cu Directiva pentru asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice, Strategia de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene, recomandarea referitoare la securitatea cibernetică a rețelelor 5G reliefează în mod pregnant complexitatea și diversitatea de elemente ce alcătuiesc ecuația complexă a securității cibernetice. În acest context, înțelegem că securitatea cibernetică are nevoie de […]

Continuare

no responses. 22 august 2019 CECCAR FM

CNPP: 9.326 de beneficiari de pensii de serviciu, la finele lunii iulie


CNPP: 9.326 de beneficiari de pensii de serviciu, la finele lunii iulie

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu era de 9.326 la finele iulie 2019, în creștere cu 14 persoane față de luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), informează Agerpres. Cei mai mulți, respectiv 3.814, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Pensia medie în cazul acestora a fost de 18.315 lei (18.225 de lei în iunie), din care 17.143 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferența din bugetul asigurărilor sociale de stat. De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României beneficiau 850 de persoane. Pensia medie era de 5.537 lei, din care 3.373 lei suportați de la bugetul de stat. În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 805 de persoane, pensia medie ridicându-se la 4.475 de lei (2.703 lei de la bugetul de stat). Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.452 pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de 10.855 lei, din care 7.678 lei suportați din bugetul de stat. Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 606 persoane, media fiind de 7.758 lei, din care 4.339 de lei cota suportată din bugetul de stat. De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 1.799 pensionari, pensia medie fiind de 4.289 lei, din care 2.614 lei suportați din bugetul de stat.

Continuare