Prima pagină

no responses. 27 decembrie 2018 CECCAR FM

Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018


Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018

A fost publicat buletinul de știri Accountancy Europe aferent lunii decembrie 2018.  Pentru consultarea buletinului, vă rugăm să accesați site-ul Accountancy Europe.

Continuare

no responses. 27 decembrie 2018 CECCAR FM

Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale


Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale

Deputaţii europeni au aprobat joi, 13 decembrie a.c, cu 451 voturi pentru, 69 împotriva și 64 abțineri, raportul referitor la Directiva privind impozitarea serviciilor digitale. Aceștia au subliniat necesitatea extinderii sferei de conținuturi impozabile din interfețele digitale și asupra scăderii pragului veniturilor minime impozabile în interiorul Uniunii Europene la 40 de milioane de euro. Extinderea ariei de aplicare a impozitării serviciilor digitale În cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, s-a propus extinderea domeniului de aplicare a impozitării afacerilor digitale care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană, legislativul comunitar aprobând impozitarea corporațiilor cu o prezență digitală semnificativă și impozitul pe servicii digitale (ISD). Deputații europeni au adăugat pe lista serviciilor considerate impozabile extinderea conținuturilor interfețelor digitale precum conținutul video, audio, jocuri sau text indiferent dacă acesta este deținut de către entitatea respectivă sau dacă entitatea a dobândit drepturile de a-l distribui, cum este cazul platformelor online care vând conținut digital (de exemplu platforma Netflix). Reducerea pragului veniturilor impozabile din Uniunea Europeană Eurodeputații au aprobat reducerea pragului minim peste care veniturile companiei sunt impozitate. Regulile se vor aplica oricărei entități care generează venituri în interiorul Uniunii Europene mai mari de 40 de milioane de euro în perioada financiară respectivă. Inițial, Comisia Europeană propusese ca acest prag să fie de 50 de milioane de euro. De asemenea, parlamenarii europeni au subliniat că IDS este o soluție temporară, în timp ce adoptarea bazei fiscale consolidate comuna a societăţilor (CCCTB) sau a regulilor similare adoptate la nivelul OCDE sau al Națiunilor Unite vor fi soluții permanente. Deputații europeni, Paul Tang (S&D, Olanda) și Dariusz Rosati (PPE, Polonia), au subliniat că atât Parlamentul European, cât și europenii, își doresc ca giganții digitali să plătească taxe, deoarece „taxele trebuie să fie plătite în locul în […]

Continuare

no responses. 25 decembrie 2018 CECCAR FM

Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative


Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative

Având în vedere creșterea necesității și a interesului politic pentru estimarea corectă a impozitelor corporative, Comisia Europeană publică o serie de studii referitoare la discrepanța de încasare a impozitelor corporative. Pe site-ul Comisiei Europene, puteți găsi mai multe studii cu privire la discrepanța de încasare a impozitelor plătite de corporații către statele membre. Raportul, apărut în iulie 2018, introduce conceptul de CIT (Corporate Income Tax Gap), adică al discrepanței de încasare a impozitelor corporative care ar trebui încasate și cele încasate de către stat. Discrepanța de încasare a CIT se referă atât la erori, omisiuni, cât și la fraudă, evaziune și evitarea plații impozitelor de către corporații. Accesați raportul – Conceptul de discrepanță de încasare a impozitelor corporative: Metodologie de estimare a impozitelor corporative, în limba engleză. Raportul din luna noiembrie a.c. se concentrează pe frauda în materie de TVA și pe importanța TVA (taxa pe valoare adăugată reprezintă o cincime din totalul impozitelor percepute de statele membre). Conform raportului  Comisiei Europene, statele membre pierd circa 147 de miliarde de euro anual, sau aproximativ 12% din colectarea TVA (2016 VAT Gap). O parte din pierdere poate fi legată de fraudă și evaziune, sarcina comitetului de lucru Fiscalis fiind identificarea părții din diferența de TVA aferentă fraudei și evaziunii fiscale. Astfel,  raportul se concentrează pe MTIC – Missing Trader Intra-Community – o formă de fraudă severă a TVA concentrată și organizată. Plata TVA este evitată de către un grup infracțional organizat care favorizează circularea bunurilor în tranzacții transfrontaliere între jurisdicții care nu sunt plătitoare de TVA. Accesați raportul – Conceptul de discrepanță de încasare a impozitelor corporative: Metodologie de estimare a fraudei MTIC Aceste studii au rolul de a explica situația curentă și de a prezenta metodologiile care ar putea fi folosite în […]

Continuare

no responses. 14 decembrie 2018 CECCAR FM

CECCAR Dolj: Unele măsuri fiscal-bugetare, în atenția profesioniștilor contabili cu prilejul unui seminar organizat în colaborare cu DGRFP


CECCAR Dolj: Unele măsuri fiscal-bugetare, în atenția profesioniștilor contabili cu prilejul unui seminar organizat în colaborare cu DGRFP

Noutățile legislative cu incidență fiscală au fost prezentate profesioniștilor contabili din județul Dolj în cadrul unui seminar organizat, la data de 28 noiembrie a.c., de filiala CECCAR în colaborare cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP). Reprezentanții instituției au prezentat experților contabili, contabililor autorizați și stagiarilor filialei noutățile legislative de interes pentru profesie din lunile octombrie și noiembrie, printre subiectele abordate fiind OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare și HG nr. 476/2018 privind modificarea și completarea HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. DGRFP Dolj a fost reprezentată de Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului Asistență contribuabili din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP), Liviu Croitoru, șef al Serviciului Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate, și Mariana Stăiculescu, inspector superior AJFP.

Continuare

no responses. 14 decembrie 2018 CECCAR FM

CECCAR Mureș și APM: Reuniune dedicată reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și ambalajelor


CECCAR Mureș și APM: Reuniune dedicată reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și ambalajelor

La finele lunii trecute, la sediul Filialei CECCAR Mureș a avut loc întâlnirea experților contabili și contabililor autorizați din județ pentru discuții profesionale pe tema reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și ambalajelor. Din partea Agenției pentru Protecția Mediului Mureș (APM), la eveniment a participat Corina Mureșan, consilier superior, iar discuțiile au fost moderate de președintele filialei Corpului, Dănilă Buculeu. În prima parte a întâlnirii, specialistul APM a prezentat membrilor CECCAR prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, act normativ care stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. De asemenea, la eveniment au fost discutate și alte documente de reglementare din acest domeniu, precum HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordonanța de urgență nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Reprezentantul APM Mureș a răspuns întrebărilor venite din sală cu privire la evidența gestiunii deșeurilor, modalitatea de transmitere a declarațiilor la Fondul de mediu și la Agenția pentru Protecția Medului. „Pe lângă rolul de informare, întâlnirea a fost un bun prilej și pentru soluționarea diferitelor aspecte tehnice și legislative care necesitau clarificări, pe care participanții au fost invitați să le expună spre rezolvare”, au menționat oficialii Filialei CECCAR Mureș.

Continuare

no responses. 13 decembrie 2018 CECCAR FM

Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel


Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel

Miercuri, 12 decembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, Adunarea Membrilor Accountancy Europe – organizația care reprezintă interesele profesiei contabile la nivel european –, prilej cu care Florin Toma, expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România, a fost ales în funcția de președinte pentru mandatul 2019-2020. CECCAR a susținut activ candidatura lui Florin Toma pentru cele două mandate de vicepreședinte, susținere care a contat și pentru alegerea sa în funcția de președinte al Accountancy Europe. Accountancy Europe (denumită anterior Federația Experților Contabili Europeni – FEE) reunește 51 de organizații profesionale din 37 de țări, incluzând un milion de profesioniști contabili, auditori și consultanți și este înscrisă în Registrul de transparență al UE. Accountancy Europe reprezintă profesia contabilă în dezbaterile referitoare la politicile europene în domenii precum raportare și transparență, audit, fiscalitate, buna guvernanță și sustenabilitate economică, finanțe și investiții și probleme profesionale.

Continuare

no responses. 13 decembrie 2018 CECCAR FM

CECCAR Dâmbovița: Conexiunea dintre etica profesionistului contabil și interesul public. Particularități ale expertizei contabile în cazuri penale


CECCAR Dâmbovița: Conexiunea dintre etica profesionistului contabil și interesul public. Particularități ale expertizei contabile în cazuri penale

În ziua de 27 noiembrie a.c., sediul Filialei CECCAR Dâmbovița a găzduit lucrările seminarului profesional cu tema Conexiunea dintre etica profesionistului contabil și interesul public. Particularități ale expertizei contabile în cazuri penale. La eveniment, alături de experți contabili, membri ai Grupului Experților Judiciari (GEJ), au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița (IPJ) și reprezentanți ai conducerii filialei Corpului: președintele Consiliului filialei, Gabriela Anghel, vicepreședintele Cristina Elena Poenaru și directorul executiv, Doina Leuștean. În deschiderea seminarului, Gabriela Anghel a prezentat reglementările CECCAR privind activitatea experților contabili și contabililor autorizați. În cadrul unei analize privind activitatea de expertiză contabilă judiciară desfășurată de către membrii GEJ, director executiv al Filialei CECCAR Dâmbovița a vorbit despre specializările experților contabili judiciari, gradul de acoperire a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară întocmite în cazuri penale și a oferit detalii despre lista experților contabili judiciari întocmită pentru anul 2018. După acest moment, reprezentanții IPJ Dâmbovița au luat cuvântul, prezentând aspecte privind tipologia expertizelor contabile în cazuri penale. Totodată, în intervențiile lor, membrii GEJ au exemplificat diverse spețe întâlnite în activitatea profesională, vorbind despre provocările cărora le-au făcut față cu succes. „Aspectele practice, având ca referință Codul etic național al profesiei contabile elaborat de CECCAR și Standardul profesional nr. 35 ce vizează expertizele contabile, au condus la aprecieri favorabile atât în ceea ce privește profesionalismul cu care experții contabili judiciari acționează, cât și bunele relații instituționale care există între Filiala CECCAR Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița”, au menționat oficialii filialei Corpului.

Continuare

no responses. 13 decembrie 2018 CECCAR FM

CECCAR Covasna și AJFP: Miercuri, 19 decembrie, întâlnire de lucru pentru discutarea noutăților legislative și a serviciilor electronice oferite de ANAF


CECCAR Covasna și AJFP: Miercuri, 19 decembrie, întâlnire de lucru pentru discutarea noutăților legislative și a serviciilor electronice oferite de ANAF

Miercuri, 19 decembrie a.c., cu începere de la ora 11.00, este programată o întâlnire de lucru a experților contabili și contabililor autorizați, membri ai Filialei CECCAR Covasna, cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Reuniunea profesională va avea loc la sediul instituției, iar discuțiile se vor axa pe noutățile legislative fiscale și serviciile electronice oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, la eveniment vor fi prezentate prevederile HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare. La data de 11 decembrie a.c., membri ai filialei Corpului au luat parte la festivitatea de depunere a jurământului de către absolvenții examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2018, iar în partea a doua a întâlnirii, președintele filialei, Benkő Pál, a vorbit membrilor despre noutățile fiscale apărute în perioada 13 noiembrie-10 decembrie 2018. Tot atunci, Levente Istvan Bogozi, expert contabil, a susținut o prezentare cu tema Noutăți privind obținerea unor informații fiscal-contabile din SPV atât pentru persoane fizice, cât și persoane juridice.

Continuare

no responses. 12 decembrie 2018 CECCAR FM

CECCAR Vrancea: Masă rotundă cu tema Expertiza contabilă judiciară


CECCAR Vrancea: Masă rotundă cu tema Expertiza contabilă judiciară

În data de 7 decembrie a.c., Filiala CECCAR Vrancea a organizat o masă rotundă cu tema Expertiza contabilă judiciară. La întâlnirea  desfășurată în sala de consiliu a Tribunalului Vrancea au participat experți contabili, membri ai Grupului Experților Judiciari, și magistrați, judecători din cadrul instanțelor de judecată vrâncene. Dezbaterea a fost condusă de către președintele Filialei CECCAR Vrancea, Georgeta Gorghiu, expert contabil, și vicepreședintele Tribunalului Vrancea, judecătorul Dinu Jelea. Din partea Consiliului Superior al CECCAR, la eveniment a luat parte Teodor Badea, expert contabil. „Discuțiile au vizat diferite aspecte întâlnite în activitatea de expertiză contabilă judiciară, printre care: modalitățile de numire a experților contabili, inclusiv în expertizele judiciare cu componentă fiscală; onorariile provizorii și suplimentare; necesitatea întâlnirii experților contabili cu judecătorii, în camera de consiliu, pentru lămurirea tuturor aspectelor legate de obiectivele expertizei, precum și pentru stabilirea duratei necesare efectuării expertizei și a onorariului. Concluzia întâlnirii a fost că buna comunicare între experții contabili judiciari și judecători este esențială pentru îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară”, au indicat reprezentanții filialei.

Continuare

no responses. 12 decembrie 2018 CECCAR FM

Analiză publicată de Accountancy Europe despre inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene


Analiză publicată de Accountancy Europe despre inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Având în vedere inițiativele legislative discutate recent la nivel european privind reforma TVA, Accountancy Europe a publicat un document de analiză cu privire la inițiativele actuale de reformare a TVA în Uniunea Europeană. Documentul face referire la domeniile de aplicare a inițiativelor actuale de reformare a TVA: creșterea competitivității pe piața digitală și a activităților de tranzacționare transfrontalieră pentru companiile mici, precum și la deficiențele sau decalajele prezente în sistemul de TVA actual. Toate aceste inițiative au ca scop reformarea sistemului de TVA actual în vederea creșterii eficienței în domeniul combaterii evaziunii fiscale. Documentul se adresează persoanelor cu o bună cunoaștere practică a sistemului european de TVA și este disponibil pe site-ul Accountancy Europe.

Continuare