Prima pagină

no responses. 20 aprilie 2018 CECCAR FM

CECCAR Dâmbovița: Reprezentanți ai AJOFM au vorbit membrilor despre legislația din domeniul protecției sociale a șomerilor


CECCAR Dâmbovița: Reprezentanți ai AJOFM au vorbit membrilor despre legislația din domeniul protecției sociale a șomerilor

La începutul lunii aprilie, Filiala Dâmbovița a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), o masă rotundă cu tema Noi modificări legislative și aplicarea unitară a normelor metodologice privind asigurările de șomaj și beneficiarii de convenții cu AJOFM Dâmbovița. La întâlnire au participat, din partea AJOFM Dâmbovița,  Cezar Dincă, director executiv adjunct, Valentina Soare, consilier superior, și Constantin Alexandru Petcu, inspector de specialitate. Reprezentanții AJOFM au discutat cu membrii Filialei CECCAR Dâmbovița aspecte legate de subvenționarea locurilor de muncă și despre programele de ucenicie și stagii adresate șomerilor.

Continuare

no responses. 20 aprilie 2018 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți: Acte normative de interes pentru profesia contabilă, discutate de membrii filialei cu reprezentanți ai AJFP


CECCAR Mehedinți: Acte normative de interes pentru profesia contabilă, discutate de membrii filialei cu reprezentanți ai AJFP

În data de 12 aprilie a.c., la sediul Filialei Mehedinți a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a avut loc o masă rotundă cu privire la modificările legislative intrate recent în vigoare. Alături de profesioniști contabili din județ, la acțiune au participat executivul filialei și doi reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP), Sever Iriza și Bogdan Doandeș. Printre actele normative supuse atenției s-au numărat OMFP nr. 1.295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă și OPANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. De asemenea, profesioniștii contabili din județul Mehedinți au parcurs, împreună cu specialiștii AJFP, prevederile Legii nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, Legii nr. 88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii și ale OPANAF nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Membrii Filialei CECCAR Mehedinți au profitat de prilej pentru a discuta cu reprezentanții AJFP despre OPANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor pentru operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, respectiv pentru a clarifica diverse spețe cu privire la declarații, plafoane și tipuri de venituri ce intră în sfera obligațiilor de raportare prin Formularul 212.

Continuare

no responses. 20 aprilie 2018 CECCAR FM

CECCAR Suceava: Joi, 19 aprilie, șezătoare cu experți contabili. Despre calitatea serviciilor de expertiză contabilă


CECCAR Suceava: Joi, 19 aprilie, șezătoare cu experți contabili. Despre calitatea serviciilor de expertiză contabilă

Joi, 19 aprilie a.c., a avut loc o nouă ediție a Șezătorii cu experți contabili, eveniment devenit deja o tradiție, desfășurat la sediul Filialei Suceava a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). De această dată, gazde ale reuniunii au fost experții contabili Greta Grapini și Irina Jităreanu și, timp de câteva ore, profesioniști contabili, membri ai filialei Corpului, au discutat, într-o atmosferă destinsă, despre Calitatea serviciilor de expertiză contabilă și aspectele importante privind auditarea cabinetelor de expertiză contabilă.

Continuare

no responses. 20 aprilie 2018 CECCAR FM

CECCAR Teleorman: Mecanismele fiscale ale Declarației unice, discutate de membrii filialei cu specialiști ai AJFP


CECCAR Teleorman: Mecanismele fiscale ale Declarației unice, discutate de membrii filialei cu specialiști ai AJFP

Joi, 12 aprilie a.c., în sala de cursuri a Filialei Teleorman a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), s-a desfășurat întâlnirea periodică a profesioniștilor contabili din județ cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP). Specialiștii AJFP au prezentat experților contabili și contabililor autorizați cele mai recente noutăți legislative, fiind acordată o atenție suplimentară Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Pentru o mai bună înțelegere a Formularului 212, reprezentanții AJFP au completat, împreună cu profesioniștii contabili, mai mult exemplare. Totodată, în cadrul întâlnirii au fost prezente prevederile Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordinul președintelui ANAF nr. 883 din 26 martie 2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, iar Aurora Păun, șeful Serviciului de asistență contribuabili din cadrul AJFP Teleorman, a oferit răspunsuri la întrebările formulate de membrii filialei.

Continuare

no responses. 20 aprilie 2018 CECCAR FM

CECCAR Vaslui: Vineri, 27 aprilie, întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice


CECCAR Vaslui: Vineri, 27 aprilie, întâlnire cu reprezentanți ai AJFP pe tema contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Profesioniști contabili din județul Vaslui vor participa la o întâlnire de lucru dedicată prezentării noutăților legislative din domeniul fiscal, programată să aibă loc vineri, 27 aprilie a.c., în sala de ședințe a Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui. Membrii Filialei Vaslui a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vor discuta cu specialiștii AJFP despre mecanismul îmbunătățit de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice.

Continuare

no responses. 29 martie 2018 CECCAR FM

CECCAR Arad: Absolvenții examenului de aptitudini au depus jurământul


CECCAR Arad: Absolvenții examenului de aptitudini au depus jurământul

La 21 martie a.c., Filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat festivitatea de depunere a jurământului de către absolvenții examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2017. Evenimentul a avut loc în Sala de curs „Dimitrie Cameniță”, în prezența conducerii filialei, care i-a felicitat pe noii membri pentru succesul obținut prin promovarea examenului și obținerea calificării de expert contabil. De asemenea, alături de absolvenți la acest moment festiv au fost expertul contabil Ramona Maria Nicula, membru în Consiliul Superior al Corpului, Marius Amzulescu și Dimitrie Groza, membri ai Biroului permanent al Consiliului filialei Arad, și Marius Drăgănescu, șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad. Evenimentul a fost deschis de președintele Filialei CECCAR Arad, Dorel Mateș, care a transmis felicitări și urări de bun venit noilor membri. În discursul său, președintele filialei a vorbit despre importanța profesiei contabile pentru întregul mediu de afaceri. De asemenea, domnia sa a declarat că economia românească are nevoie de aportul membrilor CECCAR care, prin corectitudine, coroborată cu respectarea legii, oferă relevanță, inteligibilitate și credibilitate informației contabile. Ramona Maria Nicula, membru în Consiliul Superior, a felicitat absolvenții examenului de aptitudini, urându-le bun venit în familia CECCAR, sănătate și succes în activitate. Noii membri au depus jurământul de intrare în profesie, prin care s-au angajat să respecte legii țării și regulamentele CECCAR, fiindu-le înmânate carnetele și parafele profesionale de către conducerea filialei. Momentul festiv s-a încheiat cu un program de socializare, invitații și noii membri împărtășind idei pentru obținerea succesului în profesie.

Continuare

no responses. 29 martie 2018 CECCAR FM

CECCAR Bacău: Seminar de bune practici în domeniul SSM pentru IMM-urile de contabilitate, audit și consultanță fiscală


CECCAR Bacău: Seminar de bune practici în domeniul SSM pentru IMM-urile de contabilitate, audit și consultanță fiscală

În data de 27 martie a.c., în sala de curs „Ion Ionescu de la Brad”, Filiala Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat seminarul cu tema Promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor și angajatorilor din întreprinderile mici și mijlocii care au ca obiect principal de activitate efectuarea misiunilor de contabilitate, audit și consultanță în domeniul fiscal. Alături de profesioniștii contabili, la eveniment a participat și un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, Mihai Diaconescu, care a prezentat aspecte legislative din domeniul securității și sănătății în muncă. Discuțiile au fost moderate de Marcel Gheorghe Bulinschi, președintele CECCAR Bacău, expert contabil Radu Mihai Faghiean, membru titular în Consiliul filialei, și Constantin Păstrăv, directorul executiv al filialei.

Continuare

no responses. 29 martie 2018 CECCAR FM

CECCAR Dolj: Seminar despre declarația unică, în colaborare cu AJFP


CECCAR Dolj: Seminar despre declarația unică, în colaborare cu AJFP

Luni, 26 martie a.c., de la ora 14.00, Filiala Dolj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat un seminar pe teme fiscale. În cadrul întâlnirii de lucru, reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) au prezentat profesioniștilor contabili informații referitoare la declarația unică, dar și despre alte noutăți fiscale. Aspectele legislative le-au fost prezentate membrilor filialei de specialiști ai AJFP Dolj: Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului asistență contribuabili, Georgeta Radu, consilier la Biroul asistență contribuabili, și Marinela Onofrei, consilier superior în cadrul Serviciului registru declarații persoane fizice. Reamintim că în data de 15 martie 2018 Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative, actualizând Codului fiscal în ceea ce privește modul de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Astfel, se introduce o declarație unică ce înlocuiește șapte declarații (D200, D201, D220, D221, D600, D604, D605), ca urmare a unui program de debirocratizare în domeniul fiscal.

Continuare

no responses. 29 martie 2018 CECCAR FM

CECCAR Sălaj: Joi, 29 martie, întâlnire de lucru cu AJFP despre noutățile legislative din domeniul fiscal


CECCAR Sălaj: Joi, 29 martie, întâlnire de lucru cu AJFP despre noutățile legislative din domeniul fiscal

Noutățile legislative cu incidență fiscală vor face obiectul unei întâlniri de lucru între profesioniștii din domeniul contabilității din județul Sălaj și reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice. Întâlnirea este programată să aibă loc joi, 29 martie a.c., de la ora 14.00, la sediul Filialei Sălaj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Continuare

no responses. 20 martie 2018 CECCAR FM

CECCAR Iași: A doua ediție a concursului Astăzi student, mâine expert contabil, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”


CECCAR Iași: A doua ediție a concursului Astăzi student, mâine expert contabil, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Filiala Iași a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și Colectivul de Contabilitate al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în data de 26 aprilie a.c., a doua ediție a concursului cu premii Astăzi student, mâine expert contabil. Întrecerea se adresează studenților înscriși la programul de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune, având două secțiuni: începători, pentru studenții din anul întâi, și avansați, pentru cei care sunt înmatriculați în anul doi sau trei de studiu. Studenții interesați se pot înscrie la concurs până la data de 20 aprilie a.c., completând un formular (click aici). Pentru informații suplimentare, consultați pagina oficială a concursului.

Continuare