Prima pagină

no responses. 15 februarie 2019 CECCAR FM

Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală


Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală

Raportul BIAC intervine în dezbaterea referitoare la impozitarea economiei digitale Forumul de business al OCDE (BIAC) a publicat un raport intitulat Principiile în afaceri pentru a face față provocărilor fiscale în domeniul economiei digitale. Raportul stabilește 11 principii de bază pe care statele ar trebui să le ia în calcul în vederea actualizării legislației în domeniul fiscal la contextul economiei digitale. Conform acestor principii, orice reformă fiscală internațională ar trebui: să se bazeze pe principii fiscale bine fundamentate pe termen lung la nivel internațional; să nu limiteze economia digitală; să respecte principiile Cadrului privind impozitarea de la Ottawa; să se bazeze pe conceptul de creare de valoare; să reducă cazurile de dublă impunere; să fie introdusă ca un pachet fiscal cuprinzător; să respecte modelul tratatelor; să asigure certitudine fiscală pentru contribuabilii și administratorii fiscali, incluzând mecanisme puternice de soluționare a disputelor; să asigure un acord global; să minimizeze sarcina administrativă a contribuabililor și a administrațiilor fiscale; să fie realizată prin consultare cu toate părțile interesate. OCDE anunță progrese în abordarea practicilor fiscale dăunătoare Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a lansat o nouă publicație, intitulată Practici fiscale dăunătoare – Raportul intermediar privind regimul preferențial, conform căreia jurisdicțiile și-au îndeplinit angajamentul de a se conforma cu standardul privind practicile fiscale dăunătoare, inclusiv prin asigurarea că regimurile preferențiale își reformează politica fiscală (BEPS Acțiunea 5). Raportul a fost susținut de cele mai recente evaluări din 57 de cazuri de regimuri preferențiale. Impozitul corporativ rămâne o sursă principală de venit, în ciuda scăderii încasărilor la nivel mondial Un nou raport al OCDE, intitulat Corporate Tax Statistics Database (Baza de date privind impozitele corporative) furnizează statistici și analize comparative la nivel internațional în aproximativ 100 de țări din întreaga lume, pe patru categorii principale de date: […]

Continuare

no responses. 15 februarie 2019 CECCAR FM

Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)


Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)

Cadrul general de implementare a BEPS: Acțiunea 14 Integrarea economiilor și a piețelor naționale a crescut substanțial în ultima perioadă, ceea ce a impus modificări ale reglementărilor fiscale internaționale proiectate în urmă cu un secol. Deficiențele din normele actuale dau posibilitatea deteriorării bazei de impozitare și mutării profiturilor, impunând factorilor politici de decizie modificarea sistemului fiscal actual pentru a restabili încrederea în acesta și pentru a se asigura că profiturile sunt impozitate în locul unde companiile își desfășoară activitatea și unde valoarea este creată. În conformitatea cu BEPS Acțiunea 14 – Mecanisme de soluționare a litigiilor, statele s-au angajat să pună în aplicare un standard minim pentru a consolida eficacitatea procedurii de acord reciproc (MAP). Acordurile MAP sunt incluse în Articolul 25 din Modelul de Convenție fiscală  și solicită statelor să depună eforturi pentru soluționarea litigiilor legate de interpretarea și aplicarea tratatelor fiscale. Standardul minim de Acțiune 14 a fost transpus în termeni de referință specifici și în metodologia pentru procesul de evaluare inter pares și monitorizare. Standardul minim este completat de un set de bune practici.  Procesul de evaluare inter pares se desfășoară în două etape: prima evaluează statele în raport cu termenii de referință ai standardului minim stabilit de comun acord, urmând ca în cea de-a doua etapă să se concentreze pe monitorizarea evaluării recomandărilor care rezultă din raportul de evaluare inter pares a jurisdicțiilor din prima etapă. Acest raport reflectă rezultatul evaluării inter pares din prima etapă a implementării Standardului Minim de Acțiune 14 de către România. De asemenea, raportul prezintă evoluțiile recente referitoare la aplicarea tratatelor fiscale din România și oferă o serie de recomandări. Pentru a vizualiza raportul, accesați site-ul OECD. Sursă foto: oecd-ilibrary.org

Continuare

no responses. 14 februarie 2019 CECCAR FM

Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC


Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC

Practicile mici și mijlocii (PMM-uri) reprezintă o parte esențială a profesiei – acestea constituie o majoritate covârșitoare a firmelor și a cabinetelor individuale de contabilitate la nivel mondial și, în multe zone din lume, sunt principalul angajator al profesioniștilor contabili care își exercită profesia în firme specializate. Mai mult, PMM-urile deservesc, în general, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), care sunt un motor de creștere și inovație. Este un fapt bine cunoscut că profesioniștii contabili au adesea rolul de consilieri preferați ai IMM-urilor, clienți cu care formează de obicei relații de lungă durată, bazate pe încredere, și cărora le pot oferi o multitudine de servicii profesionale de calitate. În acest context, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în completarea inițiativelor Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) care vizează creșterea profilului și dezvoltarea capacității PMM-urilor la nivel mondial, vine în sprijinul membrilor săi prin publicarea traducerii în limba română a celei mai noi ediții a Ghidului de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, aceasta putând fi consultată gratuit de pe www.ceccar.ro. Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a, publicat de IFAC în limba engleză în luna mai 2018, a fost tradus de CECCAR ca parte a strategiei sale prioritare de a pune la dispoziția membrilor informații relevante și de actualitate pentru a-i susține în exercitarea profesiei la standarde de înaltă calitate, în interesul public. Publicația reprezintă un instrument util pentru îmbunătățirea serviciilor profesionale pe care profesioniștii contabili le oferă clienților lor– în special celor din categoria IMM-urilor – în calitate de parteneri de încredere ai mediului de afaceri din România dar și un mijloc bun de cunoaștere a modalității de funcționare a unei practici […]

Continuare

no responses. 14 februarie 2019 CECCAR FM

(FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019


(FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019

Revizuirea arhitecturii europene a sistemului de supraveghere financiară, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, procesul decizional cu privire la chestiuni de natură fiscală și Raportul privind sustenabilitatea financiară în anul 2018 sunt câteva dintre subiectele de mare importanță abordate în cadrul Consiliului ECOFIN din data de 12 februarie a.c. În ceea ce privește arhitectura europeană a sistemului de supraveghere financiară, Consiliul și-a confirmat poziția cu privire la propunerile de revizuire a funcționării actualului Sistem european de supraveghere financiară (SESF). Printre prioritățile Consiliului se numără introducerea unor noi instrumente, elaborarea unui plan strategic de supraveghere la nivelul UE, consolidarea mecanismelor existente (evaluările inter pares sau consultarea grupurilor de părți interesate). Consiliul impune revizuirea structurilor de guvernanță existente, creșterea rolului autorităților naționale, competențe sporite în cadrul structurilor de guvernanță ale autorităților europene de supraveghere și consolidarea rolului unui viitor consiliu de administrație. Reforma prevede, de asemenea, modificări ale atribuțiilor fiecăruia dintre cele trei autorități europene de supraveghere: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și Banca Centrală Europeană. „Autoritățile europene de supraveghere joacă un rol esențial prin contribuția lor la configurarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital. Prin intermediul acestui acord foarte important, suntem pe cale să îmbunătățim eficiența sistemului de supraveghere financiară existent. Ne asigurăm, de asemenea, că normele noastre comune sunt puse în aplicare în mod coerent în întreaga UE și că autoritățile naționale de supraveghere cooperează într-un mod cât mai eficient posibil”, a declarat cu acest prilej Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor al României, statul care deține în prezent președinția Consiliului, citat de consilium.europa.eu. După confirmarea de către Consiliu a abordării generale vor urma negocieri pe baza mandatului integral privind SESF, în vederea obținerii unui acord în primă lectură. […]

Continuare

no responses. 14 februarie 2019 CECCAR FM

Seminar ACCA-CECCAR – 19 februarie 2019


Seminar ACCA-CECCAR – 19 februarie 2019

Marți,19 februarie a.c., începând cu ora 17.30, ACCA, în colaborare cu CECCAR, organizează evenimentul cu tema Noutăți fiscale începând cu ianuarie 2019. Alina Mănescu – Colman Tax – va prezenta noutățile fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2019 și va evidenția impactul acestora în activitatea de zi cu zi a profesioniștilor în domeniul financiar-contabil, prin exemple concrete, având la bază propriile cunoștințe și experiența în domeniu. Evenimentul va facilita schimbul de experiență pe teme fiscale și contabile între participanți – membri CECCAR și/sau ACCA –, pentru o mai bună înțelegere și corectă aplicare a legislației în domeniu. Seminarul va avea loc în Amfiteatrul „Grigore Trancu-Iași” de la sediul CECCAR Filiala București, Intrarea Nestorei nr. 4-6, sector 4, București. Prezența membrilor CECCAR la seminar se va echivala cu 4 ore CPD, 2 dintre acestea fiind verificabile. Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă informăm că accesul în sală se face exclusiv în baza confirmării, prin completarea formularului de înregistrare. Agenda evenimentului: 17.30-18.00 – Înregistrarea participanților 18.00-20.00 – Noutăți fiscale începând cu ianuarie 2019 – Alina Mănescu, Colman Tax 20.00-21.00 – Sesiune de networking

Continuare

no responses. 13 februarie 2019 CECCAR FM

Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR


Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Corpul Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) lansează noi publicaţii destinate stagiarilor, volumele urmând să fie disponibile spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga ţară. Lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entităţi, ediţia a II-a, revizuită(pentru anul II, semestrul I de stagiu), autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu şi Adriana Tiron-Tudor, analizează, în cadrul a patru capitole, cele mai importante aspecte referitoare la contabilitatea bancară, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi contabilitatea în partidă simplă. Cartea Contabilitate managerială, ediţia a III-a, revizuită (pentru anul I, semestrul I de stagiu), scrisă de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela Artemisa Calu și Andreea Gabriela Ponorîcă, este structurată în nouă capitole care abordează politicile contabile privind determinarea costurilor și rezultatelor, tipurile de costuri şi comportamentul lor, particularităţile privind determinarea acestora, contul de rezultate diferenţial și indicatorii specifici, precum şi metodele de calcul al costurilor. Pe parcursul desfășurării activității lor, societățile se pot reorganiza prin fuziune sau divizare totală ori parțială. De asemenea, asociații sau acționarii pot să se retragă ori să fie excluși dintr-o societate, iar încetarea existenței acesteia presupune parcurgerea a două faze: dizolvarea și lichidarea. Obiectivul principal al lucrării Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare (pentru anul III, semestrul I de stagiu), autor Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, este prezentarea acestor evenimente din viața unei societăți atât din punct de vedere contabil și fiscal, cât şi din punct de vedere juridic, făcând trimiteri la Legea societăților nr. 31/1990 și la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Ultimul capitol redă aspecte privind fuziunea, divizarea și lichidarea asociațiilor și fundațiilor. Lucrările conţin numeroase exemple practice şi teste de autoevaluare.

Continuare

no responses. 13 februarie 2019 CECCAR FM

Ambasada României în Regatul Spaniei organizează întâlniri B2B, la Madrid, pentru sprijinirea companiilor românești interesate de colaborări cu parteneri spanioli


Ambasada României în Regatul Spaniei organizează întâlniri B2B, la Madrid, pentru sprijinirea companiilor românești interesate de colaborări cu parteneri spanioli

În data de 13 martie 2019, Ambasada României în Regatul Spaniei organizează o serie de întâlniri de afaceri, la Madrid, pentru sprijinirea companiilor românești interesate să inițieze operațiuni de comerț internațional cu parteneri de business ce activează pe piața spaniolă. Potrivit informării transmise de Biroul de Promovare Comercial-Economică al Ambasadei României în Regatul Spaniei, în data de 13 martie 2019, de la ora 11.30, în continuarea Forumului de Afaceri și Investiții România-Spania, la sediul Camerei de Comerț a Spaniei vor avea loc întâlniri B2B cu companii spaniole interesate de colaborări cu parteneri români. Tot în data de 13 martie, dar de la ora 19.30, la sediul Ambasadei României la Madrid este programată o întâlnire B2B cu antreprenori români din Spania. Conform documentului citat, domeniile prioritare de interes pentru cooperarea economică bilaterală sunt următoarele: IT&C, industria electronică, prelucrări mecanice, sectorul componentelor auto. Pentru informații suplimentare, companiile românești interesate se pot adresa Biroului de Promovare Comercial-Economică al Ambasadei României în Regatul Spaniei, la adresa de e-mail madrid.economic@mae.ro și la numărul de telefon +3491 359 76 23.

Continuare

no responses. 12 februarie 2019 CECCAR FM

Buletinul de știri ETAF din 11 februarie


Buletinul de știri ETAF din 11 februarie

Dezbatere a CESE cu privire la impozitarea economiei digitale În data de 29 ianuarie a.c., Comitetul Economic şi Social European (CESE) a organizat o audiere, intitulată Impozitarea economiei digitalizate – Ce cale urmăm?, în scopul dezbaterii principalelor provocări fiscale actuale și găsirii soluțiilor la acestea. Stefano Palmieri, președintele Direcției economice a CESE, a subliniat că o soluție la nivel mondial ar fi cea mai eficientă, atât în ceea ce privește reglementarea, cât și pentru asigurarea unei bune guvernanțe. Având în vedere evoluția recentă a acțiunilor unilaterale, William Sample, reprezentant al Consiliului pentru Afaceri Internaționale din SUA, a avertizat asupra complexității administrative generate de acest tip de inițiativă. În schimb, David Bradbury, din partea OCDE, a reamintit activitatea desfășurată la nivelul organizației în scopul combaterii evaziunii fiscale, luându-și angajamentul de a ajunge la un consens la nivel global în vederea formulării unor soluții concrete până în anul 2020. Audierile TAX3 referitoare la Deutsche Bank și impactul evaziunii fiscale asupra bunurilor imobiliare La 4 februarie a.c., Comisia TAX3 a organizat o audiere publică cu privire la cazul Deutsche Bank, în cadrul căreia Stephan Wilken (directorul Grupului pentru combaterea infracțiunilor financiare și spălării banilor, Deutsche Bank) și Jens Fürhoff (directorul Departamentului de prevenire a spălării banilor, Autoritatea federală de supraveghere financiară din Germania) au oferit răspunsuri cu privire la implicarea Deutsche Bank în scandalul referitor la spălarea banilor și evaziune fiscală. Stephan Wilken a fost interpelat de către deputații europeni Sven Giegold (Grupul Verzilor) și José Ignacio Salafranca (PPE) în ceea ce privește numărul angajaților implicați în infracțiuni financiare, fără însă că acesta să ofere răspunsuri concrete. Pe de altă parte, Peter Simon (S&D) a încercat să înțeleagă motivul pentru care astfel de scandaluri nu […]

Continuare

no responses. 12 februarie 2019 CECCAR FM

CECCAR Constanța: 26 februarie – Noutățile legislative fiscale și din domeniul relațiilor de muncă vor fi discutate cu specialiști ai AJFP și ITM


CECCAR Constanța: 26 februarie – Noutățile legislative fiscale și din domeniul relațiilor de muncă vor fi discutate cu specialiști ai AJFP și ITM

Marți, 26 februarie a.c., la sediul Filialei CECCAR Constanța este programată o întâlnire de lucru a experților contabili și contabililor autorizați cu reprezentanți ai unor instituții importante la nivel județean, a căror activitate curentă prezintă un interes deosebit pentru profesia contabilă și practicanții acesteia. Astfel, potrivit datelor comunicate de conducerea filialei Corpului, la eveniment vor lua parte specialiști ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP), respectiv ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Reprezentanții AJFP vor prezenta profesioniștilor contabili noutățile legislative fiscale, cu aplicabilitate în activitatea agenților economici, iar inspectorii ITM vor discuta cu membrii Filialei CECCAR Constanța despre cele mai recente acte normative în domeniul relațiilor de muncă. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 12 februarie 2019 CECCAR FM

CECCAR Constanța: Reprezentanți ai AJFP, despre prevederile OUG nr. 114/2018


CECCAR Constanța: Reprezentanți ai AJFP, despre prevederile OUG nr. 114/2018

În data de 30 ianuarie a.c., aproximativ 60 de membri ai Filialei CECCAR Constanța au luat parte la o masă rotundă, eveniment profesional organizat în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP). Alături de experți contabili și contabili autorizați, la reuniunea de lucru a participat Vasile Buzoescu, directorul executiv al filialei Corpului, iar AJFP a fost reprezentată de către Doina Cazacu, consilier superior în cadrul Biroului Asistență contribuabili. În prima parte a întâlnirii, delegatul AJFP a prezentat profesioniștilor contabili prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte și prorogarea unor termene. Ulterior, discuțiile s-au axat pe prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

Continuare