Prima pagină

no responses. 19 aprilie 2019 CECCAR FM

Documentele de poziție ale IFAC, disponibile acum în limba română


Documentele de poziție ale IFAC, disponibile acum în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor și altor părți interesate documentele de poziție politică (PPP) ale IFAC relevante pentru profesioniștii contabili, acestea putând fi accesate din secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Documente de poziție de pe site-ul CECCAR. PPP 1 Reglementarea profesiei contabile discută necesitatea și beneficiile reglementărilor, caracteristicile unei bune reglementări și importanța colaborării dintre guverne și organizațiile profesionale contabile. PPP 4 Transparența și răspunderea managementului financiar din sectorul public: utilizarea standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public tratează creșterea transparenței și a răspunderii în gestiunea finanțelor publice prin adoptarea contabilității pe bază de angajamente. PPP 5 O definiție a interesului public are ca scop prezentarea unei definiții practice care să identifice interesul public și să permită tuturor să evalueze măsura în care acțiunile, deciziile sau politicile sunt realizate în interesul public. PPP 7 Guvernanța eficientă, gestionarea riscurilor și controlul intern analizează legătura dintre stabilirea unui sistem eficient și integrat de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control intern și obținerea succesului organizațional durabil. PPP 8 Îmbunătățirea raportării organizaționale: cheia raportării integrate subliniază importanța raportării integrate, în contextul în care din ce în ce mai multe organizații înțeleg că raportarea financiară nu poate satisface singură toate nevoile lor informaționale și caută mai multe informații, cu o relevanță mai ridicată, cu privire la strategie, guvernanță, gestionarea riscului, resursele umane ale unei organizații, dezvoltarea durabilă, aspectele sociale și cele de mediu.

Continuare

no responses. 19 aprilie 2019 CECCAR FM

„Touch Nordic” – Turku (Finlanda), 17-18 iunie 2019


„Touch Nordic” – Turku (Finlanda), 17-18 iunie 2019

În perioada 17-18 iunie a.c. va avea loc, în orașul Turku (Finlanda), Touch Nordic, eveniment B2B internațional care aduce laolată companii private și publice, agenții guvernamentale de comerț și promovare din întreaga lume cu scopul dezvoltării de parteneriate de afaceri. Reuniunea de business este programată să aibă loc la Radison Blu Marina Palace Hotel, informează Ambasada României în Republica Finlanda. Potrivit organizatorilor, Touch Nordic este o platformă pentru comerțul global și afaceri unde se vor întâlni agenții de promovare guvernamentale din țări de pe patru continente cu companii din diverse sectoare (energie și mediu, turism, sănătate, producție, export-import, comerț, finanțe, educație, IT&C etc.). Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru companiile românești de a pătrunde pe piața finlandeză și pe celelalte piețe ale țărilor nordice, precum și pentru a întâlni posibili noi parteneri de afaceri, inclusiv pe terțe piețe. În situația în care considerați oportună participarea societății dumneavoastră sau a societăților clienților dumneavoastră la Touch Nordic Turku, vă puteți înscrie sau puteți obține informații suplimentare accesând site-ul www.touchnordic.com.

Continuare

no responses. 18 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Sibiu și AJFP: Joi, 18 aprilie – întâlnire profesională pentru clarificarea aspectelor tehnice privind completarea și depunerea Declarației unice


CECCAR Sibiu și AJFP: Joi, 18 aprilie – întâlnire profesională pentru clarificarea aspectelor tehnice privind completarea și depunerea Declarației unice

Joi, 18 aprilie a.c., Filiala CECCAR Sibiu organizează, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) o întâlnire profesională pentru prezentarea actualităților fiscale, programată a avea loc la sediul AJFP Sibiu din Calea Dumbrăvii nr. 17. Delegații AJFP vor discuta cu experții contabili și contabilii autorizați despre modul de întocmire și depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru finalul reuniunii fiind programată și o prezentare a avantajelor utilizării Spațiului privat virtual și a altor servicii oferite de ANAF. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 15 aprilie 2019 CECCAR FM

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta


Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Comisia Europeană relansează propunerea de vot cu majoritate calificată în domeniul impozitării energiei Marți, 9 aprilie a.c., Comisia a publicat un comunicat de presă, intitulat Un proces mai eficient și democratic de luarea a deciziilor în politica energetică și climatică a UE, conform căruia se intenționează trecerea la procedura de vot cu majoritate calificată (QMV) privind impozitarea energiei în cadrul Consiliului. Potrivit Comisiei, trecerea la procedura legislativă ordinară în materie de impozitare în domeniul mediului, a climei și energiei ar facilita alinierea regimului fiscal la obiectivele politicii energetice și climatice ale UE. Prin acest comunicat, Comisia sugerează că propunerile în domeniul impozitării energiei ar putea fi înaintate în temeiul așa-numitei clauze pasarele(Articolul 192, Alineatul (2)  din Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene) care prevede posibilitatea aplicării votului cu majoritate calificată (QMV) în chestiuni de natură ecologică. Alegerea acestei proceduri de vot ar putea fi justificată pentru măsurile de impozitare în domeniul ecologic, care vizează reducerea emisiilor de CO2 și a altor emisii poluante sau îmbunătățirea eficienței energetice, priorități-cheie ale strategiei Uniunii Europene în domeniul energiei și, de asemenea, priorități ale Acordului de la Paris. Impozitarea digitală: Statele membre UE trebuie să adopte o singură abordare la nivel internațional La 6 aprilie a.c., miniștrii de finanțe europeni s-au întâlnit la București pentru o reuniune informală pentru a discuta, printre altele, despre rolul impozitării în sprijinirea creșterii economice. În mod particular, Ángel Gurría, Secretarul General al OCDE, a informat miniștrii despre progresele înregistrate pentru a ajunge la o soluție internațională privind impozitarea digitală. Valdis Dombrovskis, Vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital,a motivat, în cadrul unei conferințe de presă, […]

Continuare

no responses. 15 aprilie 2019 CECCAR FM

„Accountancy Profession Strategic Forum”, Malta, 2019


„Accountancy Profession Strategic Forum”, Malta, 2019

În data de 11 aprilie 2019, o delegație a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a participat la cea de-a VII-a ediție a Forumului Anual APS (Accountancy Profession Strategic Forum), organizat de ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) în Malta. Ediția din acest an a Forumului a fost organizată în patru sesiuni tematice în cadrul cărora s-au dezbătut subiecte de interes pentru profesia contabilă în noul context economic. În timpul primei sesiuni s-a discutat despre rolurile pe care organizațiile profesionale contabile (PAO-urile) le pot avea în gestionarea provocărilor implicate de respectarea interesului public. Discuția a acoperit o gamă largă de subiecte din domeniul de activitate al PAO-urilor: membrii individuali, firmele și studenții care aleg această profesie, organisme publice de supraveghere și autorități de reglementare, părți externe interesate, dar și publicul larg. Prezentările din cadrul celei de-a doua sesiuni s-au concentrat pe consolidarea integrității financiare în cadrul economiilor naționale și combaterea spălării banilor, precum și pe rolul PAO-urilor în aceste domenii.  Ce-a dea treia sesiune s-a axat pe strategiile de modernizare ale PAO-urilor, în timp ce, în cadrul celei de-a patra sesiuni, s-a dezbătut modalitatea prin care PAO-urile își pot susține membri prin consultanța pe care o oferă afacerilor. Următoarea ediție a Forumului va avea loc în 2020 și va fi găzduită de organismul profesional din Portugalia.

Continuare

no responses. 12 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Mehedinți: Experți contabili și contabili autorizați, în dialog cu specialiști ai AJFP pe tema noutăților legislative de interes pentru profesie


CECCAR Mehedinți: Experți contabili și contabili autorizați, în dialog cu specialiști ai AJFP pe tema noutăților legislative de interes pentru profesie

Joi, 4 aprilie a.c., sediul Filialei CECCAR Mehedinți a găzduit lucrările unei mese rotunde la care au participat experți contabili și contabili autorizați din județ și reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice, tema principală a discuțiilor fiind noutățile legislative de interes pentru profesie. „Din documentele de interes pentru profesie, analizate în cadrul întâlnirii, amintim: OUG nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene, OMFP nr. 509/2019 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin OPANAF nr. 558/2016, OPANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare”, au transmis oficialii Filialei CECCAR Mehedinți. De asemenea, delegații AJFP au mai discutat cu profesioniștii contabili prevederile Legii nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale OMFP nr. 1878/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005. AJFP a fost reprezentată la eveniment de către Iriza Sever și Bogdan Doandeș, ambii din cadrul Serviciului de metodologie. (D.C.) (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare

no responses. 12 aprilie 2019 CECCAR FM

Articol IFAC: Eficacitatea organizațiilor internaționale, esențială pentru soluționarea provocărilor globale


Articol IFAC: Eficacitatea organizațiilor internaționale, esențială pentru soluționarea provocărilor globale

IFAC a găzduit, recent, cea de-a șasea ediție a întâlnirii cu tema Parteneriatul organizațiilor internaționale pentru  o reglementare eficientă, susținută de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Prezent la întâlnire, secretarul general al OCDE, Angel Gurría, a lansat o nouă broșură, intitulată Contribuția organizațiilor internaționale la un sistem internațional bazat pe reglementare, cu referire la importanța legislației internaționale în contextul creșterii neîncrederii în instituțiile publice și în consultanța de specialitate. Conform secretarul general al OCDE, principalul rol al organizațiilor internaționale este acela de a ajuta la identificarea condițiilor pentru asigurarea unor rezultate pozitive pentru reglementarea internațională. La rândul său, Kevin Dancey, CEO al IFAC, a precizat că „adoptarea la scara largă a legislației și a standardelor susținute de organizațiile internaționale  reprezintă semne vizibile ale eforturilor colective întreprinse în vederea susținerii stabilității sociale și economice la nivel global”. De asemenea, Dancey a adăugat că, în ciuda lipsei obligativității de a include standardele IFAC, 120 de jurisdicții au ales să le adopte datorită calității, legitimității și impactului ridicat al acestora. Scopul Parteneriatului este de a clarifica terminologia folosită pentru instrumentele internaționale și de a identifica abordările și practicile ce sprijină elaborarea unor norme cuprinzătoare, documentate și coordonate la nivel internațional, incluzând peste 50 de organizații provenind dintr-o varietate de sectoare, printre care și cel de contabilitate. Comunicatul de presă este disponibil în integralitate pe site-ul IFAC. Sursă foto: IFAC

Continuare

no responses. 11 aprilie 2019 CECCAR FM

Forumul European pentru Antreprenoriat


Forumul European pentru Antreprenoriat

Palatul Cotroceni a găzduit miercuri, 10 aprilie a.c., lucrările Forumului European pentru Antreprenoriat (European Entrepreneurship Forum), eveniment care subliniază importanța deosebită a antreprenoriatului în dezvoltarea economiei și a consolidării competitivității. Reuniunea a fost organizată la inițiativa Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), cu sprijinul Administrației Prezidențiale, și a avut loc în contextul mandatului României la Președinția Consiliului Uniunii Europene. Manifestarea își propune să contribuie la definirea unei noi viziuni pentru stimularea antreprenoriatului și a IMM-urilor europene pe fondul noilor provocări la nivel internațional. La eveniment a participat o delegație a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Forumul a fost deschis de președintele României, Klaus Iohannis, care a relevat că antreprenoriatul reprezintă pilonul competitivității unei economii, iar „dezvoltarea antreprenoriatului este una dintre soluțiile esențiale pentru întărirea convergenței economice și a coeziunii sociale în Europa”.  De asemenea, a subliniat, între altele, că Europa are nevoie de un „nou suflu antreprenorial” și, în context, se impune necesitatea asumării de „riscuri creative”, a încurajării investițiilor în cercetare și dezvoltare. Totodată, președintele României a menționat importanța diminuării birocrației, precum și a existenței unui cadru legal stabil, suplu, prietenos cu mediul de afaceri, IMM-urile reprezentând un segment vulnerabil la schimbările survenite în acest plan. La rândul său, Florin Jianu, președintele CNIPMMR, a subliniat, în cuvântul de deschidere, necesitatea includerii, în viitorul act european, a unor obiective concrete, precum înființarea unui milion de start-up-uri la nivelul UE, internaționalizarea IMM-urilor și digitalizarea. De asemenea, s-a referit la importanța promovării educației antreprenoriale. Beneficiind de sprijinul Grupului angajatorilor din cadrul Comitetului Economic și Social European, dar și al organizației europene a IMM-urilor – SMEunited, Forumul își propune să contribuie la realizarea unui nou Small Business […]

Continuare

no responses. 11 aprilie 2019 CECCAR FM

Conferinţa Științifică Internaţională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”


Conferinţa Științifică Internaţională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”

În perioada 4-5 aprilie 2019 a avut loc, la Chișinău, cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaţionale cu tema Contabilitatea și Educația Contabilă în Societatea Digitală, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova, Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice a Moldovei, în colaborare cu ACCA şi KPMG Moldova. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Filialei CECCAR Iași, prof. univ. dr. Costel Istrate, a transmis un mesaj de sprijin colegilor din Republica Moldova, subliniind preocupările comune ale celor două organizații cu privire la prezentul și viitorul profesiei contabile în contextul transformărilor radicale generate de economia digitală. În cadrul conferinței, președintele Filialei CECCAR Iași a susținut o prezentare intitulată (R)evoluții în evaluarea contabilă din România, după 1990, primită cu mare interes de participanți.

Continuare

no responses. 10 aprilie 2019 CECCAR FM

CECCAR Prahova: Filiala, partener activ al celei de-a cincea ediții a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, proiect educațional desfășurat de Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești


CECCAR Prahova: Filiala, partener activ al celei de-a cincea ediții a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, proiect educațional desfășurat de Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești

În perioada 10-12 aprilie a.c., Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești organizează cea de-a cincea ediție a Școlii de excelență în turism și antreprenoriat, în colaborare cu experți în domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM-urilor. Proiectul educațional, destinat studenților, are rolul de stimula dialogul privind cele mai noi strategii în domeniul turismului, cât și privind programele destinate tinerilor întreprinzători. Filiala CECCAR Prahova, partener activ al organizatorilor, va fi reprezentată la deschiderea oficială a reuniunii de către Cornel Nițu și Ion Iancu, președintele Consiliului filialei, respectiv directorul executiv. Conducerea filialei va promova cu acest prilej acțiunile organismului profesional în rândul studenților, prezentându-le tinerilor detalii privind accesul la profesie. De asemenea, CECCAR va furniza materiale tematice celor 88 de participanți la eveniment, contribuind și la premierea celor mai activi. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Continuare