Prima pagină
  • Prima pagină
  • ECONOMIE
  • APIA: A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

APIA: A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

29 iulie 2020 ECONOMIE


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 5/2020, ediția I.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport informativ complex pentru pregătirea, întocmirea și depunerea Cererii de Sprijin, precum și modalitatea de selecție, aprobare și implementare a angajamentului. De asemenea, conține lista documentelor, avizelor și acordurilor, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum și alte informații utile implementării schemei de ajutor de stat aferente. „Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole și formelor asociative ale acestora pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite. Schema vizează înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de: a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole; b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole”, prcizează APIA, într-un comunicat.

Beneficiarii schemei sunt deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și formele asociative ale acestora.  Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:  prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1; ▪ prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 a acestei scheme de ajutor de stat este de 10 milioane euro. Documentele aprobate pot fi consultate pe site-ul APIA aici.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *