Prima pagină

Convocare Conferința Națională a CECCAR

18 martie 2020 PROFESIA CONTABILĂ


Către

  • Membrii Consiliului superior al CECCAR
  • Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR
  • Membrii consiliilor filialelor CECCAR
  • Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR
  • Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

Sunteți invitați să participați la Conferința Națională a CECCAR care se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., începând cu ora 10,00 la Brașov.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.30 din OG nr.65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările și completările ulterioare, următoarea Conferința națională este convocată în aceeași zi, ora 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (4), art.30 din OG nr.65/1994.

Cu stimă,

Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR,      

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Şova


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *