Prima pagină
  • Prima pagină
  • ECONOMIE
  • Consiliul Concurenței recomandă ca deșeurile de ambalaje de la populație să fie colectate de mai mulți operatori economici, nu doar de firmele de salubritate

Consiliul Concurenței recomandă ca deșeurile de ambalaje de la populație să fie colectate de mai mulți operatori economici, nu doar de firmele de salubritate

14 februarie 2020 ECONOMIE


Consiliul Concurenței consideră că activitatea de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație poate fi derulată de mai mulți operatori economici autorizați, nu doar de operatorii de salubritate, pentru a îmbunătăți concurența pe această piață. Ca urmare, autoritatea de concurență recomandă Ministerului Mediului completarea atât a procedurii, cât și a criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați, care preiau, prin achiziție, deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora. Completarea vizează introducerea unor aspecte obiective, transparente și nediscriminatorii, pe baza cărora autoritățile administrației publice locale să decidă înregistrarea acestora.

„În același timp, condițiile tehnico-economice avute în vedere de Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) trebuie să fie minimale, dar obiective și necesare pentru prestarea acestei activități. Ca urmare, UAT nu pot impune condiții tehnico-economice disproporționate, care pot constitui bariere la intrarea pe piață, cum ar fi impunerea unor dotări care presupun investiții majore ce ar trebui efectuate de operatorii economici colectori și care fac neprofitabilă această activitate economică”, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței, într-un comunicat.

De asemenea, autoritatea de concurență recomandă implementarea unui sistem de evidență și de raportare a cantităților de deșeuri de ambalaje achiziționate de la populație, care să permită identificarea persoanelor fizice beneficiare (cu protejarea datelor lor cu caracter personal) și a cantităților vândute de acestea, separat, pentru fiecare UAT în care operatorul economic colector autorizat este înregistrat, fără să fie incluse date și informații privind nivelul și structura prețului de achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație. Totodată, Consiliul Concurenței consideră că procedura trebuie să prevadă și cazurile în care actul administrativ de înregistrare poate fi revocat ori efectele sale sunt suspendate.

Consiliul Concurenței a făcut aceste recomandări în urma derulării unei investigații pe piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești, unde a constatat că autoritățile administrației publice locale din Municipiul Ploiești au restricționat concurența, prin excluderea unor operatori economici autorizați de pe piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de ambalaje.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *