Prima pagină
  • Prima pagină
  • PROFESIA CONTABILĂ
  • CECCAR Mehedinți: Masă rotundă pe teme fiscale, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale noului model al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă pe teme fiscale, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale noului model al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

24 februarie 2020 PROFESIA CONTABILĂ


Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, în data de 13 februarie a.c., o masă rotundă, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), pentru prezentarea noutăților legislative din domeniul financiar-contabil.

La acțiunea găzduită de sediul filialei Corpului au participat, alături de experți contabili și contabili autorizați, Iriza Sever și Bogdan Doandeș, reprezentanți ai AJFP din cadrul Serviciului de metodologie.

„Din documentele de interes pentru profesie, analizate în cadrul întâlnirii, amintim: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceOPANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare”, au transmis oficialii Filialei CECCAR Mehedinți.

De asemenea, oficialii AJFP au mai prezentat profesioniștilor contabili, între altele, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *