Prima pagină

CECCAR Tulcea: Noutăți fiscale în materie de TVA

20 ianuarie 2020 PROFESIA CONTABILĂ


Profesioniști contabili din județul Tulcea au participat miercuri, 8 ianuarie 2020, la cursul Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020, desfășurat la sediul filialei CECCAR.

Cursul susținut de conf. univ. dr. Mirela Păunescu a abordat prevederile Directivei (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

Au fost discutate noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare, aspecte referitoare la justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, precum și tratamentul TVA intracomunitar în ceea ce privește stocurile transmise la dispoziția unui client, livrările succesive de bunuri, transferurile și non-transferurile.

Reguli generale și particulare cu privire la locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, prestările de servicii pe cale electronică și noi prevederi legislative din domeniile financiar-contabil și fiscal au fost alte subiecte dezbătute de membrii filialei la cursul amintit.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *