Prima pagină
  • Prima pagină
  • PROFESIA CONTABILĂ
  • „Fiscalitate avansată” – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

„Fiscalitate avansată” – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

24 octombrie 2019 PROFESIA CONTABILĂ


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) lansează o nouă publicație destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei.    

Programul de stagiu al CECCAR are în vedere crearea de profesioniști cu abilități multiple, astfel încât aceștia să devină angajați-cheie în orice societate. Printr-o abordare cuprinzătoare și integrată, Corpul pregătește viitorii profesioniști contabili pentru a răspunde provocărilor ce pot apărea în cadrul departamentelor financiare.

Având în vedere importanța disciplinei Fiscalitate în activitatea practică a profesioniștilor contabili și parteneriatul strategic cu mediul de afaceri, ce presupune o adaptare continuă la nevoile acestuia, programa de stagiu a CECCAR a fost completată cu disciplina Fiscalitate avansată, introdusă în semestrul II din anii II și III de stagiu.

Suportul de curs elaborat în acest scop, avându-i autori pe Adriana Florina Popa (coordonator), Raluca Cristina Andrei, Dan Laurențiu Bărăscu, Radu Ciobanu și Daniela-Mirela Neagoe, abordează procedura fiscală și contenciosul fiscal, aspecte din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie de TVA, accizele și impozitarea celor mai întâlnite categorii de venituri obținute de nerezidenți din România.

Cuprinsul lucrării poate fi consultat aici.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *