Prima pagină
  • Prima pagină
  • ECONOMIE
  • Ministerul Finanțelor Publice extinde accesul autorităților și instituțiilor la cazierul fiscal al contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice extinde accesul autorităților și instituțiilor la cazierul fiscal al contribuabililor

14 august 2019 ECONOMIE


Ministerul Finanțelor Publice extinde accesul autorităților și instituțiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem, anunță un comunicat al ministerului, citat de MEDIAFAX.

Având în vedere măsurile fiscale prevăzute în Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea procedurilor din interiorul unei instituții publice prin intermediul mijloacelor electronice și interoperabilitatea prin sisteme informatice care să reducă timpul alocat de cetățeni interacționării cu instituțiile statului, Ordinul ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriuprevede lărgirea accesului la informațiile cu caracter fiscal deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală și anume informațiile existente în cazierul fiscal (cazierul fiscal constă în transmiterea de informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară), precum și extinderea posibilității pentru autoritatea de interes public de a beneficia de aceleași servicii ca și autoritățile și instituțiile publice prin același canal de comunicare.

„Am spus încă de la început că cei mai importanți sunt cetățenii, contribuabilii. Toate eforturile noastre de simplificare au în vedere îmbunătățirea calității vieții românilor, atât prin creșterea veniturilor, cât și prin reducerea timpului petrecut la ghișeu”, a precizat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, citat de MEDIAFAX.

Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

PatrimVen reprezintă o bază de date comună în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse privind: bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România; veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România. Utilizarea acestui sistem informatic conduce la eficientizarea activităților instituționale, îmbunătățirea activităților de administrare și vine în sprijinul cetățenilor, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obținerea documentelor fiscale necesare și la unitățile administrativ-teritoriale/ instituțiile publice, după caz, pentru depunerea acestora.

Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu s-a creat cadrul legal privind posibilitatea acordării de către autoritatea fiscală a următoarelor servicii: transmiterea datelor de identificare a instituției de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont; consultarea și transmiterea de informații din declarațiile D112, privind angajatorul, venitul și contribuțiile de asigurări sociale reținute de acesta pentru persoana fizică; transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice, care conține informații privind cuantumul și natura veniturilor obținute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal; transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică; consultarea și transmiterea datelor privind clădirile, terenurile și vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitățile administrativ-teritoriale conform legii; transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică; transmiterea datelor din declarațiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declarații de impunere și declarații informative, precum și date din declarațiile recapitulative; transmiterea situațiilor financiare depuse de către contribuabil.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *