Prima pagină
  • Prima pagină
  • PROFESIA CONTABILĂ
  • CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova

CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova

10 iulie 2019 PROFESIA CONTABILĂ


Filiala CECCAR Dolj a organizat miercuri, 26 iunie a.c., un seminar pe teme fiscale la care au participat, alături de profesioniști contabili, specialiști ai Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP).

Discuțiile s-au axat pe anumite aspecte tehnice ale noutăților legislative fiscale, fiind abordate acte normative de interes pentru profesia contabilă, între care amintim aici următoarele: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.437/2019 privind modificarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”OPANAF nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.

De asemenea, specialiștii DGRFP au mediatizat printre membrii filialei CECCAR prevederile OUG. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

DGRFP Craiova a fost reprezentată de Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului Asistență contribuabili din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice, și Liviu Croitoru, șef al Serviciului Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate. „Seminarul s-a desfășurat în mod interactiv, având atât rol de informare cât și de soluționare a diferitelor aspecte tehnice și legislative care necesită unele clarificări, pe care participanții au fost invitați să le expună”, a menționat ec. dr. Ion Florin Lascu, directorul executiv al Filialei CECCAR Dolj.

Galerie foto

CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova
CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova
CECCAR Dolj: Legislația privind stimularea investițiilor cu impact major în economie, prezentată profesioniștilor contabili de specialiști ai DGRFP Craiova

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *