Prima pagină

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi în primul trimestru

14 mai 2019 ECONOMIE


În primul trimestru al anului contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1,212 miliarde euro, comparativ cu 1,027 miliarde euro în perioada ianuarie – martie 2018, informează BNR, potrivit Mediafax.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 895 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 112 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent de 91 milioane euro, comparativ cu un deficit de 589 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 142 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,243 miliarde euro (comparativ cu 1,555 miliarde euro în perioada ianuarie – martie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 854 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 389 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2019, datoria externă totală a crescut cu 397 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 67.427 milioane euro la 31 martie 2019 (67,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2018, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2019 nivelul de 32.387 milioane euro (32,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,0 la sută față de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6% în perioada ianuarie – martie 2019, comparativ cu 21,2% în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2019 a fost de 70,0%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *