Prima pagină

CECCAR Dolj și DGRFP: Seminar pe teme fiscale

11 februarie 2019 PROFESIA CONTABILĂ


Joi, 31 ianuarie a.c., Filiala CECCAR Dolj a organizat, în colaborare cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP), un seminar pe teme fiscale la care au participat experți contabili, contabili autorizați și stagiari.

DGRFP Craiova a fost reprezentată de Camelia Elisa Cioroianu, consilier al Serviciului Asistență contribuabili din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) și Liviu Croitoru, șef al Serviciului Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate.

Reprezentanții instituției au prezentat membrilor filialei noutățile legislative de interes pentru profesie, printre subiectele abordate numărându-se Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.105/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursăOPANAF nr. 3.200/2018 privind modificarea și OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” și Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

Totodată, delegații DGRFP Dolj au mai discutat cu membrii filialei actualizările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, prevederile Hotărârii Guvernului (HG) nr. 476/2018 privind modificarea și completarea HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, respectiv dispozițiile OPANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Galerie foto

CECCAR Dolj și DGRFP: Seminar pe teme fiscale
CECCAR Dolj și DGRFP: Seminar pe teme fiscale

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *