Prima pagină
  • Prima pagină
  • PROFESIA CONTABILĂ
  • CECCAR Mehedinți: Masă rotundă, împreună cu AJFP, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale Declarației unice pentru anul 2019

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă, împreună cu AJFP, pentru prezentarea aspectelor tehnice ale Declarației unice pentru anul 2019

28 ianuarie 2019 PROFESIA CONTABILĂ


Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, în data de 17 ianuarie a.c., o masă rotundă pentru discutarea modificărilor legislative din domeniul financiar-contabil apărute în ultima perioadă. La reuniunea profesională au participat, alături de experți contabili și contabili autorizați din județ, președintele Consiliului Filialei CECCAR Mehedinți, Iulian Cristian Bosoancă, executivul filialei și, din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Mehedinți, Iriza Sever, din cadrul Serviciului de metodologie.

Discuțiile dintre profesioniștii contabili și delegatul AJFP au vizat prevederi ale următoarelor acte normative: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.105/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursăOPANAF nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVAOPANAF nr. 3.236/2018 din 27 decembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare; OPANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului si conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

De asemenea, reprezentantul AJFP a prezentat experților contabili și contabililor autorizați aspecte tehnice privind Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Totodată, printre subiectele aprofundate s-a numărat și OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie a.c.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *