Prima pagină

CECCAR Mureș și APM: Reuniune dedicată reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și ambalajelor

14 decembrie 2018 PROFESIA CONTABILĂ


La finele lunii trecute, la sediul Filialei CECCAR Mureș a avut loc întâlnirea experților contabili și contabililor autorizați din județ pentru discuții profesionale pe tema reglementărilor legale privind gestionarea deșeurilor și ambalajelor. Din partea Agenției pentru Protecția Mediului Mureș (APM), la eveniment a participat Corina Mureșan, consilier superior, iar discuțiile au fost moderate de președintele filialei Corpului, Dănilă Buculeu.

În prima parte a întâlnirii, specialistul APM a prezentat membrilor CECCAR prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, act normativ care stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

De asemenea, la eveniment au fost discutate și alte documente de reglementare din acest domeniu, precum HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoaseLegea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publiceLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ordonanța de urgență nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Reprezentantul APM Mureș a răspuns întrebărilor venite din sală cu privire la evidența gestiunii deșeurilor, modalitatea de transmitere a declarațiilor la Fondul de mediu și la Agenția pentru Protecția Medului. „Pe lângă rolul de informare, întâlnirea a fost un bun prilej și pentru soluționarea diferitelor aspecte tehnice și legislative care necesitau clarificări, pe care participanții au fost invitați să le expună spre rezolvare”, au menționat oficialii Filialei CECCAR Mureș.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *