Home
  • Home
  • CECCAR
  • CECCAR Vaslui: Modificările legislative, în atenția filialei

CECCAR Vaslui: Modificările legislative, în atenția filialei

26 ianuarie 2018 CECCAR


Recent, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui a avut loc o întâlnire cu membrii filialei Vaslui, întâlnire de informare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011, reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență al salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată etc.

O altă întâlnire profesională a avut loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui,  unde membrii filialei au discutat cu reprezentanții organului fiscal aspecte privind contribuțiile sociale obligatorii, modificări intervenite potrivit OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2017 privind Codul fiscal; Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, alte informații utile contribuabililor; Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA actualizată în baza Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Membrii filialei Vaslui au primit informațiile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legislative amintite.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1813