Home
  • Home
  • CECCAR
  • CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

6 septembrie 2017 CECCAR


Codul muncii actualizat a fost tema seminarului organizat de CECCAR Sălaj la sediul filialei, la sfârșitul lunii august, la care au participat atât experți contabili și contabili autorizați, cât și specialiști din alte domenii.

Reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj – Mariana Pop, consilier, și Luminița Nemeș, inspector-șef, au abordat subiecte de interes cu privire la forma actuală a Codului muncii și la modalitățile corecte de aplicare a reglementărilor în vigoare.

OG nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a reprezentat unul dintre subiectele principale ale dezbaterilor. S-a discutat, pe parcursul întâlnirii, cu privire la situația muncii nedeclarate în România și la consecințele acestei situații asupra angajatului, angajatorului, precum și la nivelul bugetului de stat.

Actul normativ mai sus amintit vizează adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate, și reglementează situațiile care constituie muncă nedeclarată, precum și contravențiile și sancțiunile aplicate.

De asemenea, s-au discutat aspecte legate de contractele individuale de muncă atât cu timp parțial, cât și cele cu durată nedeterminată în alternanță cu unele spețe apărute la entități economice. Dezbateri au avut loc și pe seama evidențierii și ținerii la locul de muncă a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru.

Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema legislației muncii în vigoare.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1813