Home
  • Home
  • CECCAR
  • CECCAR Mehedinți: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

11 septembrie 2017 CECCAR


Filiala CECCAR Mehedinți a organizat, la 7 septembrie a.c., o masă rotundă privind modificările apărute în ultima perioadă în domeniul legislației muncii.

Au participat la întrunire membri ai filialei, inspector-șef Nicea Mergeani și inspector-șef adjunct Florin Simcea – reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), directorul executiv al CECCAR Mehedinți, Monica Moț.

Oficialii ITM au prezentat, în cursul dezbaterilor, prevederile OUG nr. 53/2017 prin care au fost aduse modificări și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Au fost discutate, împreună cu profesioniștii contabili, definiția muncii nedeclarate, modul în care este încheiat contractul de muncă, precum și obligațiile angajatorului cu privire la păstrarea la locul de muncă a copiei contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în locația respectivă.

Specialiștii ITM au pus accent pe faptul că, potrivit OUG nr. 53/2017, orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute în contractul de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, fiind menționată și obligația angajatorului de a ține la locul de muncă evidența orelor de lucru prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului. De asemenea, s-a discutat despre sancțiunile pe care le riscă angajatorii dacă nu respectă legislația muncii.

Întâlnirea a prilejuit schimbul de opinii asupra modalității corecte de aplicare a noilor prevederi în domeniul muncii, atât din partea oficialilor ITM, ca reprezentanți ai instituției ce verifică respectarea reglementărilor în domeniu, cât și a profesioniștilor contabili, ca angajatori sau reprezentanți ai angajatorilor pentru care prestează servicii de evidență contabilă.


Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1841