Home
  • Home
  • CECCAR
  • CECCAR Buzău: Discuții consacrate modificărilor legislative privind relațiile de muncă

CECCAR Buzău: Discuții consacrate modificărilor legislative privind relațiile de muncă

11 septembrie 2017 CECCAR


CECCAR Filiala Buzău a organizat, la 5 septembrie a.c., întrunirea cu tema Noutăți legislative privind relațiile de muncă. Au participat la eveniment reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău, membri ai filialei, profesioniști care aplică prevederile Codului muncii în activitatea curentă.

Modificările aduse Codului muncii prin OUG nr. 53/2017 au reprezentat tema centrală a discuțiilor, fiind expuse prevederile care au drept scop combaterea muncii nedeclarate, inclusiv pe durata existenței contractului de muncă.

Tatiana Gherase, șeful Serviciului Control relații de muncă, și Maria Mareș, inspector de muncă – din partea ITM Buzău –, au clarificat, împreună cu cei prezenți, conceptul de muncă nedeclarată și au discutat cu privire la regimul contravențional aplicabil în cazul muncii nedeclarate, fiind evidențiat faptul că în anumite cazuri se va putea dispune și sancțiunea complementară a sistării activității locului de muncă.

Discuțiile au vizat și cerința privind implementarea unui sistem de evidențiere a orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru pentru fiecare salariat în parte, precum și alte aspecte întâlnite în practică de participanți.

La întrunire a participat și conducerea filialei, reprezentată de ec. Gheorghe Pâsoi, președintele CECCAR Buzău, și ec. Adina Mărgineanu, director executiv.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1921