Home
  • Home
  • CECCAR
  • CECCAR Ialomița: Identificatorul unic la nivel european

CECCAR Ialomița: Identificatorul unic la nivel european

14 august 2017 CECCAR


Filiala Ialomița a organizat, recent, seminarul cu tema Identificatorul unic la nivel european, susținut de reprezentanți ai Oficiului județean al Registrului Comerțului (ORC).

Constantin Bratu, directorul ORC Ialomița, a prezentat prevederile Legii nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului și ale ordinului de ministru prin care a fost stabilită noua formă a certificatului de înregistrare la ONRC. Legea menționată transpune în legislația națională Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților.

Discuțiile cu profesioniștii contabili au evidențiat modul în care ORC realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, schimbul de documente și informații cu registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operațiunilor de fuziune transfrontalieră și al sucursalelor înființate de societăți cu sediul în statele UE.

S-a subliniat, totodată, că nu este obligatorie modificarea certificatelor de înregistrare ale entităților înscrise la Registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor referitoare la identificatorul unic la nivel european (EUID) (7 iulie a.c.), nefiind prevăzut un termen-limită în acest sens. În ceea ce privește entitățile înscrise după această dată, acestea vor avea înscris în certificat și identificatorul unic la nivel european.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1797