Home
  • Home
  • CECCAR
  • Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

19 iulie 2017 CECCAR


În Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Așa cum s-a precizat pe site-ul CECCAR Business Magazine, actul normativ clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea și desfășurarea activității de către profesia de expert contabil și cea de contabil autorizat având în vedere competențele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează, printre altele:
  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR);
  • activitățile pe care experții contabili și contabilii autorizați le pot desfășura ca membri ai organismului profesional CECCAR;
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală;
  • modul de organizare și exercitare a profesiei, individual sau prin societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990;
  • asigurarea schimbului de date și informații între CECCAR, ONRC și Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor Publice.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul legislativ, în forma transmisă spre promulgare de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial, este disponibil aici.

(Copyright foto: pressmaster / 123RF Stock Photo)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acest site stochează anumite date ale utilizatorilor. Aceste date sunt folosite pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a monitoriza anumite aspecte legate de experiența oferită, în conformitate cu Regulamentul European General Privind Protecția Datelor. Dacă decideți să renunțați la orice tip de monitorizare, un fișier de tip cookie va fi implementat în browserul dvs. pentru a reține, timp de un an, alegerea făcută.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. 

Accept (I Agree)   |   Refuz (I Deny)

1877